Abemaciclib

Werkzame stof
Abemaciclib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Borstkanker
Uitgebreide indicatie
Patients with high risk, node positive, early stage, hormone receptor positive (HR+), human epidermal receptor 2 negative (HER2-), breast cancer.

1. Product

Merknaam
Verzenios
Fabrikant
Eli Lilly
Werkingsmechanisme
CDK4/6 tyrosine kinaseremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitors

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2021
Verwachte registratie
2022
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Estimated primary completion date van fase 3 studie in april 2021.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Endocriene behandeling (na chirurgie en radiotherapie en/of chemotherapie)
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De studieresultaten zullen in 2021 bekend gemaakt worden.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Bronnen
NCT03155997

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 987

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
fabrikant; Ned. Kanker registratie 2018
Aanvullende opmerkingen
In de studie worden alleen high risk patiënten geïncludeerd. Van het totale aantal patiënten (9.865) zal naar verwachting een klein deel (maximaal 10%) behandeld worden. Er zullen dus maximaal 987 patiënten in aanmerking komen voor abemaciclib.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
G-standaard juni 2020
Aanvullende opmerkingen
Berekent volgens behandelschema in klinische studie: de AIP-prijs voor een verpakking van 56 tabletten Verzenios is €2.390 Bij een behandelduur van een jaar (13 verpakkingen) zou dat €31.070 bedragen. De definitieve dosering is echter nog niet vastgesteld. Voor alle oncologische behandelingen is voor abemaciclib een financieel arrangement afgesloten tot en met eind 2020).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
AdisInsight
Aanvullende opmerkingen
Fase 2 studies naar veel verschillende indicaties.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.