Uitgebreide indicatie

Extension of indication to include Verzenios in combination with endocrine therapy for adjuvant trea

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

30.666.090,00

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof

Abemaciclib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Borstkanker

Uitgebreide indicatie

Extension of indication to include Verzenios in combination with endocrine therapy for adjuvant treatment of patients with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, node-positive early breast cancer at high risk of recurrence.

Merknaam

Verzenios

Fabrikant

Eli Lilly

Werkingsmechanisme

CDK4/6 tyrosine kinaseremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitors

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

November 2020

Verwachte registratie

Juli 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Endocriene behandeling (na chirurgie en radiotherapie en/of chemotherapie).

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Abemaciclib plus endocriene therapie had een superieure IDFS versus enkel endocriene therapie (P = .01; hazard ratio, 0.75; 95% CI, 0.60 to 0.93). De follow up tijd is op dit moment nog te kort voor een cieBOM-advies.

Behandelduur

Maximaal 2 jaar/jaren

Toedieningsfrequentie

2 maal per dag

Bronnen
NCT03155997

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 987

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant; Ned. Kanker registratie 2018
Aanvullende opmerkingen
In de studie worden alleen high risk patiënten geïncludeerd. Van het totale aantal patiënten (9.865) zal naar verwachting een klein deel (maximaal 10%) behandeld worden. Er zullen dus maximaal 987 patiënten in aanmerking komen voor abemaciclib.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

31.070,00

Bronnen
G-standaard  januari 2021
Aanvullende opmerkingen
Berekent volgens behandelschema in klinische studie: de AIP-prijs voor een verpakking van 56 tabletten Verzenios is €2.390 Bij een behandelduur van een jaar (13 verpakkingen) zou dat €31.070 bedragen. De definitieve dosering is echter nog niet vastgesteld. Voor alle oncologische behandelingen is voor abemaciclib een financieel arrangement afgesloten tot en met eind 2024).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

30.666.090,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Bronnen
AdisInsight
Aanvullende opmerkingen
Fase 2 studies naar veel verschillende indicaties.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.