Abemaciclib

Stofnaam
Abemaciclib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Borstkanker
Uitgebreide indicatie
Behandeling van (HR)-positieve, (HER2)-negatieve lokaal gevorderde of metastatische borstkanker in combinatie met een aromataseremmer of fulvestrant als initiële endocrien gebaseerde therapie, of bij vrouwen die eerdere endocriene therapie hebben ontvangen.

1. Product

Merknaam
Verzenios
Fabrikant
Eli Lilly
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
CDK4/6 remmer

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Datum indiening
Juli 2017
Verwachte registratie
Oktober 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie 26 juni 2018. Geregistreerd in oktober 2018. Abemaciclib is in de sluis geplaatst.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
ribociclib en palbociclib
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1.000 - 2.953

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
BIA Palbociblib 2017
Aanvullende opmerkingen
In totaal komen er dus per jaar 1.704 patiënten in aanmerking voor een 1elijnsbehandeling met palbociclib en 227 patiënten in aanmerking voor een 2elijnsbehandeling met palbociclib. Gezien de 1elijnsbehandeling langer duurt dan een jaar is de verwachting dat 1.022 patiënten in aanmerking komen voor een 2e jaars- 1elijnsbehandeling. De Fabrikant heeft aangegeven dat voor abemaciclib vergelijkbare patiëntaantallen in aanmerking kunnen komen. Wel zal binnen dit maximum patiëntvolume moeten worden geconcurreerd met ribociblib en palbociclib.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.000 - 45.000
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Prijsrange geschat n.a.v. prijs en behandelschema Ibrance en Kisqaly bij borstkanker. Kisqali (ribociclib) kost € 44,67 per tablet van 200 mg; Ibrance (palbociclib) is € 113,52 - €163,54 voor een capsule (onafhankelijk van de sterkte 75mg/100mg/125mg). Abemaciclib is voor alle vormen van kanker in de sluis geplaatst om te komen tot een financieel arrangement.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

74.118.750

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
neoMONARCH: postmenopausal women with previously untreated early stage HR+, HER2- breast cancer; MonarchE: abemaciclib in the adjuvant setting in patients with high-risk, early breast cancer.
Bronnen
NCT02441946; NCT03155997

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.