Abemaciclib

Werkzame stof
Abemaciclib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Borstkanker
Uitgebreide indicatie
Behandeling van vrouwen met hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve lokaal gevorderde of metastatische borstkanker in combinatie met een aromataseremmer of fulvestrant als initiële endocrien gebaseerde therapie, of bij vrouwen die eerdere endocriene therapie hebben ontvangen. Bij pre- of perimenopauzale vrouwen moet de endocriene therapie worden gecombineerd met een luteinising hormone-releasing hormone (LHRH)-agonist.

1. Product

Merknaam
Verzenios
Fabrikant
Eli Lilly
Werkingsmechanisme
CDK4/6 tyrosine kinaseremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
CDK4/6 remmer

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2017
Verwachte registratie
Oktober 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie 26 juni 2018. Geregistreerd in oktober 2018. Abemaciclib is in de sluis geplaatst. In maart 2019 heeft het Zorginstituut een advies uitgebracht om over dit geneesmiddel afspraken te maken en daarbij aan te sluiten bij de prijsafspraken die al voor de andere middelen zijn gemaakt bij eenzelfde indicatie (palbociclib en ribociclib). Inmiddels zijn er prijsafspraken gemaakt en is Verzenios uit de sluis met een financieel arrangement geldend tot en met 31 december 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
ribociclib en palbociclib
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
150 mg
Bronnen
EPAR, SmPC

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1.000 - 2.953

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
BIA Palbociblib 2017
Aanvullende opmerkingen
In totaal komen er dus per jaar 1.704 patiënten in aanmerking voor een 1e lijnsbehandeling met palbociclib en 227 patiënten in aanmerking voor een 2e lijnsbehandeling met palbociclib. Gezien de 1e lijnsbehandeling langer duurt dan een jaar is de verwachting dat 1.022 patiënten in aanmerking komen voor een 2e jaars- 1e lijnsbehandeling. De fabrikant heeft aangegeven dat voor abemaciclib vergelijkbare patiëntaantallen in aanmerking kunnen komen. Wel zal binnen dit maximum patiëntvolume moeten worden geconcurreerd met ribociblib en palbociclib.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
35.000
Bronnen
Prestatie- en tariefbeschikking add-ongeneesmiddelen
Aanvullende opmerkingen
Verzenios tablet filmomhuld 150mg, 14 stuks kost €675. Dat is dus €48,21 per pil. Bij een behandelduur van een jaar 150 mg 2 maal daags kost dit in totaal €35,193,30. Verzenios is in augustus 2018 in de sluis geplaatst. Inmiddels zijn er prijsafspraken gemaakt en is Verzenios uit de sluis met een financieel arrangement geldend tot en met 31 december 2020.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

69.177.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
neoMONARCH: postmenopausal women with previously untreated early stage HR+, HER2- breast cancer; MonarchE: abemaciclib in the adjuvant setting in patients with high-risk, early breast cancer.
Bronnen
NCT02441946; NCT03155997

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.