Abicipar

Active substance
Abicipar
Domain
Neurological disorders
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
New medicine (specialité)
Main indication
Eye disorders
Extended indication
Abicipar is indicated in adults for the treatment of neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD).

1. Product

Manufacturer
Allergan
Mechanism of action
Angiogenesis inhibitor
Route of administration
Intravitreal
Therapeutical formulation
Injection
Budgetting framework
Intermural (MSZ)
Additional comments
Abicipar inhibits vascular endothelial growth factor A (VEGF-A). VEGF-A are shown to play a key role in neovascularisation and subsequent likeage occuring in wet-AMD.

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
June 2019
Expected Registration
July 2020
Orphan drug
No
Registration phase
Clinical trials
Additional comments
De verwachte indiening en registratie zijn respectievelijk H1 2019 en H2 2020.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Aflibercept, ranibizumab, bevacizumab (en in de toekomst: brolucizumab)
Therapeutic value
Potential equal value
Substantiation
Abicipar heeft veel bijwerkingen, de vraag is of het geregistreerd gaat worden. Primaire eindpunten zijn gehaald in een non-inferiority studie in vergelijking met ranibizumab.
Duration of treatment
Not found
Frequency of administration
6 times a year
Dosage per administration
2 mg
References
Fabrikant; NCT02462928, NCT02462486
Additional comments
Na een opstartfase van 2 injecties met 1 maand tussenpoos, wordt de 3e injectie 2 maanden later gegeven en de volgende injecties elke 12 weken. Daardoor zijn 6 injecties nodig in het eerste jaar en minder in de jaren erna.

4. Expected patient volume per year

Patient volume

640 - 2,400

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
volksgezondheidenzorg.nl; Incidence of Late-Stage Age-Related Macular Degeneration in American Whites: Systematic Review and Meta-analysis; AJO 2015, Opendis data, NZa
Additional comments
Incidentie en prevalentie cijfers wisselen sterk. De gerefereerde studie beschrijft een incidentie van 1,8 op 1.000, dit komt overeen met 30.000 patiënten in Nederland. In totaal ongeveer 24.000 patiënten bekend bij de huisarts. Incidentie: 6.400 nieuwe patiënten per jaar met AMD. Gezien het gaat om natte AMD, komen er maximaal 640-2.400 patiënten in aanmerking voor deze behandeling. In 2016 hebben ong. 60.000 patiënten intravitreale injecties gehad, voor alle indicaties (dus AMD, DME , RVO en andere (kleinere) indicaties). 14.000 patiënten hebben Lucentis of Eylea gehad in 2016. Afhankelijk van de waarde t.o.v. deze bestaande middelen zal een deel van deze patiënten abicipar gaan krijgen.

5. Expected cost per patient per year

Cost
5,000 - 10,000
Additional comments
Prijs per patient per jaar verwacht vergelijkbaar met Brolucizumab (5.000 - 10.000 euro).

6. Potential total cost per year

Total cost

11,400,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
No

8. Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

9. Other information

There is currently no futher information available.