Extended indication Abicipar is indicated in adults for the treatment of neovascular (wet) age-related macular degenerat
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 11,400,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Abicipar
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Eye disorders
Extended indication Abicipar is indicated in adults for the treatment of neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD).
Manufacturer Allergan
Mechanism of action Angiogenesis inhibitor
Route of administration Intravitreal
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Abicipar inhibits vascular endothelial growth factor A (VEGF-A). VEGF-A are shown to play a key role in neovascularisation and subsequent likeage occuring in wet-AMD.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date July 2019
Expected Registration December 2020
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending
Additional comments Fabrikant verwacht registratie in december 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Aflibercept, ranibizumab, bevacizumab (en in de toekomst: brolucizumab)
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Abicipar heeft veel bijwerkingen. De primaire eindpunten zijn gehaald in een non-inferiority studie in vergelijking met ranibizumab. In de meest recente fase 3 studie werd bij 8,9% van de patiënten intraoculaire inflammatie vastgesteld, dit cijfer is vergeleken met concurrereende therapieën aan de hoge kant.
Frequency of administration 6 times a year
Dosage per administration 2 mg
References Fabrikant; NCT02462928, NCT02462486
Additional comments Na een opstartfase van 2 injecties met 1 maand tussenpoos, wordt de 3e injectie 2 maanden later gegeven en de volgende injecties elke 12 weken. Daardoor zijn 6 injecties nodig in het eerste jaar en minder in de jaren erna.

Expected patient volume per year

Patient volume

640 - 2,400

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References volksgezondheidenzorg.nl; Incidence of Late-Stage Age-Related Macular Degeneration in American Whites: Systematic Review and Meta-analysis; AJO 2015, Opendis data, NZa
Additional comments Incidentie en prevalentie cijfers wisselen sterk. De gerefereerde studie beschrijft een incidentie van 1,8 op 1.000, dit komt overeen met 30.000 patiënten in Nederland. In totaal ongeveer 24.000 patiënten bekend bij de huisarts. Incidentie: 6.400 nieuwe patiënten per jaar met AMD. Gezien het gaat om natte AMD, komen er maximaal 640-2.400 patiënten in aanmerking voor deze behandeling. 19.000 patiënten hebben Lucentis of Eylea gehad in 2018. Afhankelijk van de waarde ten opzichte van deze bestaande middelen zal een deel van deze patiënten abicipar gaan krijgen. Doordat abicipar veel bijwerkingen heeft, een vrij hoge incidentie van intraoculaire inflammatie en er veel concurrentie is wordt er een klein deel van bovenstaand patiëntvolume verwacht.

Expected cost per patient per year

Cost 5,000.00 - 10,000.00
References fabrikant; Moisseiev, E., Loewenstein, A. Abicipar pegol—a novel anti-VEGF therapy with a long duration of action. Eye 34, 605–606 (2020). https://doi.org/10.1038/s41433-019-0584-y
Additional comments Prijs per patiënt per jaar verwacht vergelijkbaar met brolucizumab ( €5.000-€10.000).

Potential total cost per year

Total cost

11,400,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.