Abicipar

Werkzame stof
Abicipar
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Oogaandoeningen
Uitgebreide indicatie
Abicipar is indicated in adults for the treatment of neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD).

1. Product

Fabrikant
Allergan
Werkingsmechanisme
Angiogeneseremmer
Toedieningsweg
Intravitreaal
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Abicipar inhibits vascular endothelial growth factor A (VEGF-A). VEGF-A are shown to play a key role in neovascularisation and subsequent likeage occuring in wet-AMD.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Juli 2019
Verwachte registratie
December 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant verwacht registratie in december 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Aflibercept, ranibizumab, bevacizumab (en in de toekomst: brolucizumab)
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Abicipar heeft veel bijwerkingen. De primaire eindpunten zijn gehaald in een non-inferiority studie in vergelijking met ranibizumab. In de meest recente fase 3 studie werd bij 8,9% van de patiënten intraoculaire inflammatie vastgesteld, dit cijfer is vergeleken met concurrereende therapieën aan de hoge kant.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
6 maal per jaar
Dosis per toediening
2 mg
Bronnen
Fabrikant; NCT02462928, NCT02462486
Aanvullende opmerkingen
Na een opstartfase van 2 injecties met 1 maand tussenpoos, wordt de 3e injectie 2 maanden later gegeven en de volgende injecties elke 12 weken. Daardoor zijn 6 injecties nodig in het eerste jaar en minder in de jaren erna.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

640 - 2.400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
volksgezondheidenzorg.nl; Incidence of Late-Stage Age-Related Macular Degeneration in American Whites: Systematic Review and Meta-analysis; AJO 2015, Opendis data, NZa
Aanvullende opmerkingen
Incidentie en prevalentie cijfers wisselen sterk. De gerefereerde studie beschrijft een incidentie van 1,8 op 1.000, dit komt overeen met 30.000 patiënten in Nederland. In totaal ongeveer 24.000 patiënten bekend bij de huisarts. Incidentie: 6.400 nieuwe patiënten per jaar met AMD. Gezien het gaat om natte AMD, komen er maximaal 640-2.400 patiënten in aanmerking voor deze behandeling. 19.000 patiënten hebben Lucentis of Eylea gehad in 2018. Afhankelijk van de waarde ten opzichte van deze bestaande middelen zal een deel van deze patiënten abicipar gaan krijgen. Doordat abicipar veel bijwerkingen heeft, een vrij hoge incidentie van intraoculaire inflammatie en er veel concurrentie is wordt er een klein deel van bovenstaand patiëntvolume verwacht.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
5.000 - 10.000
Bronnen
fabrikant; Moisseiev, E., Loewenstein, A. Abicipar pegol—a novel anti-VEGF therapy with a long duration of action. Eye 34, 605–606 (2020). https://doi.org/10.1038/s41433-019-0584-y
Aanvullende opmerkingen
Prijs per patiënt per jaar verwacht vergelijkbaar met brolucizumab ( €5.000-€10.000).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

11.400.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.