Abrocitinib

Werkzame stof
Abrocitinib
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Moderate-to-severe atopic dermatitis in adult and adolescent patients (from 12 years of age).

1. Product

Fabrikant
Pfizer
Werkingsmechanisme
JAK tyrosine kinaseremmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
JAK-1 inhibitor

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
Juli 2020
Verwachte registratie
Augustus 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Ciclosporine A, Methotrexaat, Azathioprine, Mycofenalaat mofetil/mycofenolzuur en Dupilimab
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De plaats van de JAK-remmers ten opzichte van biologicals bij de behandeling van matig tot ernstig CE moet nog bepaald worden in de praktijk. De fase 2 studies laten zeer positieve resultaten zien op jeuk en eczeemscores. Op dit moment lopen er ook fase 3 studies en een vergelijkende studie van dupilumab ten opzichte van abrocitinib.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
100 - 200 mg
Bronnen
NCT03422822, NCT03349060, NCT03627767, NCT03575871

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150 - 400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Nav inschatting Dupilumab
Aanvullende opmerkingen
Het is te verwachten dat het aantal CE patiënten die in aanmerking komen voor JAK remmers vergelijkbaar is met de inschatting voor dupilumab. Deze inschatting is gemaakt o.b.v. orale immunosuppressiva gebruik in Nederland (maximaal 2046 patiënten). Aangezien de drempel wat lager wordt, verwacht de werkgroep een stijgend aantal CE patiënten die behandeld gaan worden met systemische middelen. De werkgroep verwacht dat uiteindelijk enkele honderden patiënten behandeld zullen worden met abrocitinib indien effectief.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
14.000 - 15.000
Bronnen
fabrikant
Aanvullende opmerkingen
De kosten zullen wellicht vergelijkbaar zijn met Baricitinib. De fabrikant geeft aan dat de prijsstelling niet vóór Q4 2021 beschikbaar zal zijn. De prijs wordt (mede) vastgesteld op basis van de therapeutische waarde ten opzichte van andere beschikbare therapieën. Hierbij zal rekening worden gehouden met de prijzen van huidige beschikbare behandelopties.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.987.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.