Extended indication Treatment of adult patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with KRAS
Therapeutic value Possible equal value
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Adagrasib
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Lung cancer
Extended indication Treatment of adult patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with KRAS (p.G12C) mutation and who have received at least one prior systemic therapy
Manufacturer Mirati
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Adagrasib is een doelgerichte therapie (targeted therapy) die selectief en irreversibel bindt aan het gemuteerde KRAS G12C eiwit. Hierdoor gaat het KRAS G12C eiwit op slot in zijn inactieve vorm, wat vervolgens de groei en overleving van kankercellen remt zonder invloed op de signalering door niet gemuteerd (wild-type) KRAS eiwit.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date 2022
Expected Registration 2023
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional comments Er heeft indiening plaatsgevonden bij de FDA.

Therapeutic value

Current treatment options Op dit moment zijn er geen Targeted Therapies voor patiënten met KRAS G12C gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. De andere KRAS G12C remmer sotorasib is wel door de EMA goedgekeurd. Huidige behandelopties in de tweede lijn voor patiënten met eerder behandelde KRAS-G12C gemuteerde lokaal gevorderd of uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom zijn voornamelijk docetaxel monotherapie en platinum doublet chemotherapie (al dan niet gevolgd door pemetrexed), en immunotherapie (pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab).
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation De lopende fase 3 studie KRYSTAL-12 vergelijkt adagrasib met docetaxel in de tweedelijn. De resultaten van deze studie zullen waarschijnlijk in de eerste helft van 2022 bekend zijn. Er wordt op dit moment verwacht dat adagrasib vergelijkbaar zal zijn met sotorasib.
References NCT04685135
Additional comments Een cyclus bedraagt 21 dagen

Expected patient volume per year

Patient volume

< 300

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR2018 (1); Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker. ZIN. 2018 (2); Cajiao GB, et al. Virchows Archiv. 2021 (3); Cijfers behandeling. IKNL. 2019 (4); Hensing TA et al. Lung Cancer. 2005 (5).
Additional comments In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.165 patiënten (1). Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (674). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.369 patiënten (2). Rekening houdend met de prevalentie van de specifieke KRAS G12C mutatie (gemiddeld 15,5% bij NSCLC)(3) dan resteren er ongeveer 1.142 patiënten. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met patiënten die reeds deelnemen aan een klinische studie of het percentage patiënt dat wordt getest. Van de patiënten zal 70% van de stadium IIIB/C en 55% van de stadium IV patiënten een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op zo'n 685 patiënten (4). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Na de eerstelijns behandeling komt maximaal 44% nog in aanmerking voor een 2e lijnsbehandeling, dit zal neerkomen op ongeveer 300 patiënten (5).

Expected cost per patient per year

References Sotorasib in de Horizonscan
Additional comments Onbekend, ligt mogelijk in lijn met de kosten voor sotorasib (Lumykras)

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Colorectal cancer
References Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.