Extended indication Treatment of adult patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with KRAS
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 10,000,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Adagrasib
Domain Oncology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Lung cancer
Extended indication Treatment of adult patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with KRAS (p.G12C) mutation and who have received at least one prior systemic therapy
Manufacturer Mirati
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Adagrasib is een doelgerichte therapie (targeted therapy) die selectief en irreversibel bindt aan het gemuteerde KRAS G12C eiwit. Hierdoor gaat het KRAS G12C eiwit op slot in zijn inactieve vorm, wat vervolgens de groei en overleving van kankercellen remt zonder invloed op de signalering door niet gemuteerd (wild-type) KRAS eiwit.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date April 2022
Expected Registration September 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending
Additional remarks Er heeft indiening plaatsgevonden bij de FDA.

Therapeutic value

Current treatment options Op dit moment zijn er geen Targeted Therapies voor patiënten met KRAS G12C gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. De andere KRAS G12C remmer sotorasib is wel door de EMA goedgekeurd. Huidige behandelopties in de tweede lijn voor patiënten met eerder behandelde KRAS-G12C gemuteerde lokaal gevorderd of uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom zijn voornamelijk docetaxel monotherapie en platinum doublet chemotherapie (al dan niet gevolgd door pemetrexed), en immunotherapie (pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab).
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation De lopende fase 3 studie KRYSTAL-12 vergelijkt adagrasib met docetaxel in de tweedelijn. Het zal met name de concurrentie aangaan met sotorasib. Er is ook een eerstelijns studie waarbij combinatie therapie gegeven wordt met pembrolizumab. Mogelijk zal er dus ook een indiening voor de eerste lijn gedaan worden, indien dit gebeurd zullen er uiteindelijk weinig patiënten tweedelijns in aanmerking komen.
References NCT04685135
Additional remarks Een cyclus bedraagt 21 dagen

Expected patient volume per year

Patient volume

< 250

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR2020 (1); Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker. ZIN. 2018 (2); Cajiao GB, et al. Virchows Archiv. 2021 (3); Cijfers behandeling. IKNL. 2019 (4); Hensing TA et al. Lung Cancer. 2005 (5).
Additional remarks In 2020 waren er 9.669 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.634 patiënten in stadium I, 817 patiënten in stadium II, 2.163 patiënten in stadium III (waarvan zo'n 55% in stadium IIIa en zo'n 45% in stadium IIIb), 5.027 patiënten in stadium IV. Uitgaande van stadium IIIb/IV komt dat neer op zo'n 6.000 patiënten (1). Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (490 patiënten) en 50% van stadium IIIa (594 patiënten). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.084 patiënten (2). Rekening houdend met de prevalentie van de specifieke KRAS G12C mutatie (gemiddeld 15,5% bij NSCLC)(3) dan resteren er ongeveer 1.098 patiënten. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met patiënten die reeds deelnemen aan een klinische studie of het percentage patiënt dat wordt getest. Van de patiënten zal 70% van de stadium IIIB/C en 55% van de stadium IV patiënten een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op zo'n 534 patiënten (4). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Na de eerstelijns behandeling komt maximaal 44% nog in aanmerking voor een 2e lijnsbehandeling, dit zal neerkomen op ongeveer 250 patiënten (5).

Expected cost per patient per year

Cost 40,000.00
References Sotorasib in de Horizonscan
Additional remarks Onbekend, ligt mogelijk in lijn met de kosten voor sotorasib (Lumykras), die zijn ingeschat rond de €40.000.

Potential total cost per year

Total cost

10,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Colorectal cancer
References Adis Insight

Other information

There is currently no futher information available.