Uitgebreide indicatie Treatment of adult patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with KRAS
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Totale kosten 10.000.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Adagrasib
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Treatment of adult patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with KRAS (p.G12C) mutation and who have received at least one prior systemic therapy
Fabrikant Mirati
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Adagrasib is een doelgerichte therapie (targeted therapy) die selectief en irreversibel bindt aan het gemuteerde KRAS G12C eiwit. Hierdoor gaat het KRAS G12C eiwit op slot in zijn inactieve vorm, wat vervolgens de groei en overleving van kankercellen remt zonder invloed op de signalering door niet gemuteerd (wild-type) KRAS eiwit.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum April 2022
Verwachte registratie September 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Er heeft indiening plaatsgevonden bij de FDA.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Op dit moment zijn er geen Targeted Therapies voor patiënten met KRAS G12C gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom. De andere KRAS G12C remmer sotorasib is wel door de EMA goedgekeurd. Huidige behandelopties in de tweede lijn voor patiënten met eerder behandelde KRAS-G12C gemuteerde lokaal gevorderd of uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom zijn voornamelijk docetaxel monotherapie en platinum doublet chemotherapie (al dan niet gevolgd door pemetrexed), en immunotherapie (pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab).
Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De lopende fase 3 studie KRYSTAL-12 vergelijkt adagrasib met docetaxel in de tweedelijn. Het zal met name de concurrentie aangaan met sotorasib. Er is ook een eerstelijns studie waarbij combinatie therapie gegeven wordt met pembrolizumab. Mogelijk zal er dus ook een indiening voor de eerste lijn gedaan worden, indien dit gebeurd zullen er uiteindelijk weinig patiënten tweedelijns in aanmerking komen.
Bronnen NCT04685135
Aanvullende opmerkingen Een cyclus bedraagt 21 dagen

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 250

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR2020 (1); Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker. ZIN. 2018 (2); Cajiao GB, et al. Virchows Archiv. 2021 (3); Cijfers behandeling. IKNL. 2019 (4); Hensing TA et al. Lung Cancer. 2005 (5).
Aanvullende opmerkingen In 2020 waren er 9.669 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.634 patiënten in stadium I, 817 patiënten in stadium II, 2.163 patiënten in stadium III (waarvan zo'n 55% in stadium IIIa en zo'n 45% in stadium IIIb), 5.027 patiënten in stadium IV. Uitgaande van stadium IIIb/IV komt dat neer op zo'n 6.000 patiënten (1). Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (490 patiënten) en 50% van stadium IIIa (594 patiënten). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.084 patiënten (2). Rekening houdend met de prevalentie van de specifieke KRAS G12C mutatie (gemiddeld 15,5% bij NSCLC)(3) dan resteren er ongeveer 1.098 patiënten. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met patiënten die reeds deelnemen aan een klinische studie of het percentage patiënt dat wordt getest. Van de patiënten zal 70% van de stadium IIIB/C en 55% van de stadium IV patiënten een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op zo'n 534 patiënten (4). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Na de eerstelijns behandeling komt maximaal 44% nog in aanmerking voor een 2e lijnsbehandeling, dit zal neerkomen op ongeveer 250 patiënten (5).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 40.000,00
Bronnen Sotorasib in de Horizonscan
Aanvullende opmerkingen Onbekend, ligt mogelijk in lijn met de kosten voor sotorasib (Lumykras), die zijn ingeschat rond de €40.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

10.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Colorectal cancer
Bronnen Adis Insight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.