Aducanumab

Therapeutische waarde Mogelijke meerwaarde
Totale kosten
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof

Aducanumab

Domein

Neurologische aandoeningen

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Dementie

Uitgebreide indicatie

Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer’s disease and mild Alzheimer’s disease

Fabrikant

Biogen

Werkingsmechanisme

Overig

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Humaan monoklonaal (IgG1) antilichaam gericht tegen geaggregeerd β-amyloid.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

November 2020

Verwachte registratie

Oktober 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
PRIME status verkregen 26 mei 2016. Ontwikkeling stopgezet in april 2019. Biogen heeft na een her analyse van de studie uitkomsten het eerdere besluit om de verdere ontwikkeling van het middel stop te zetten teruggedraaid.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Galantamine, Rivastigmine, Donepezil, Memantine

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Eerste disease modifying geneesmiddel, nu is de behandeling met name gericht op symptoombestrijding.

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

1 maal per maand

Bronnen
NCT02484547; NCT02477800

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Levenmetalzheimer.nl, SFK, GIP databank.; https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/european-medicines-agency-accepts-biogens-aducanumab-marketing
Aanvullende opmerkingen
In Nederland zijn 270.000 mensen dement. Hiervan hebben 160.000 tot 190.000 mensen de ziekte van Alzheimer (maximaal 70%). In totaal waren er in totaal 30.000 geneesmiddelengebruikers die medicijnen kregen tegen dementie (SFK / GIP databank). Het grootste deel hiervan betreft medicatie tegen Alzheimer. Kan alle 30.000 behandelde patiënten gaan vervangen en meer; afhankelijk van de therapeutische waarde kan dit aandeel patiënten oplopen .

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.