Uitgebreide indicatie Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer’s disease and mild Alzheimer’s disease with confirmed evi
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 241.500.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Aducanumab
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Dementie
Uitgebreide indicatie Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer’s disease and mild Alzheimer’s disease with confirmed evidence of amyloid beta pathology
Fabrikant Biogen
Werkingsmechanisme Overig
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Expertisecentrum VUMC, UMCG, EMC en Maastricht UMC
Aanvullende opmerkingen Humaan monoklonaal (IgG1) antilichaam gericht tegen geaggregeerd β-amyloid.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum November 2020
Verwachte registratie Februari 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen PRIME status verkregen 26 mei 2016. Ontwikkeling stopgezet in april 2019. Biogen heeft na een her analyse van de studie uitkomsten het eerdere besluit om de verdere ontwikkeling van het middel stop te zetten teruggedraaid. In de Verenigde Staten heeft de FDA op 7 juni 2021 goedkeurig verleend aan Biogen om het product op de markt te brengen.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Er is op dit moment geen behandeling in de vroege fase van deze ziekte. Middelen zoals Galantamine, Rivastigmine, Donepezil, Memantine zijn symptomatische behandelingen, die in latere fasen van de ziekte worden ingezet.
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Eerste disease modifying geneesmiddel, nu is de behandeling met name gericht op symptoombestrijding.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per maand
Bronnen NCT02484547; NCT02477800 1. Alzheimer’s Association. Alzheimer’s Disease Facts and Figures. 2020; 16: 391-460 2. Vermunt L et al., Alzheimers Dement. 2019 Jul;15(7):888-898.
Aanvullende opmerkingen MCI als gevolg van de ziekte van Alzheimer met amyloide beta pathologie, is een voorstadium voor milde dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer met amyloide beta pathologie. De ziekteduur voor beide fasen is gemiddeld ongeveer 4 jaar. De verwachting is dat het aantal patiënten met MCI 1,5-2,5 keer groter is, omdat een deel van de MCI patiënten zal komen te overlijden voordat ze Alzheimer's dementie zullen krijgen, of omdat ze bijvoorbeeld alsnog een vasculaire vorm van dementie zullen krijgen in plaats van Alzheimer's en daardoor niet in aanmerking komen voor een behandeling met een DMT.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

3.500 - 7.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Levenmetalzheimer.nl, SFK, GIP databank.; https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/european-medicines-agency-accepts-biogens-aducanumab-marketing https://centraal.mumc.nl/sites/central/files/rapportage_gpmonitor_2016.pdf Cummings et al., Aducanumab: Appropriate Use Recommendations. J Prev Alz Dis 2021
Aanvullende opmerkingen In Nederland zijn 270.000 mensen dement. Hiervan hebben 160.000 tot 190.000 mensen de ziekte van Alzheimer (maximaal 70%). Er waren in totaal 30.000 geneesmiddelen gebruikers die medicijnen kregen tegen dementie (SFK / GIP databank). Het grootste deel hiervan betreft medicatie tegen Alzheimer. Er zijn 20.000 nieuwe patiënten per jaar in Nederland, waarvan 70% Alzheimer = 14.000 nieuwe Alzheimer patiënten per jaar. Hiervan wordt op dit moment bij een relatief klein deel de biomarker bevestigd, maar dat kan snel toenemen als aducanumab zou worden goedgekeurd. Aan de andere kant komt een deel niet in aanmerking aangezien het te ver gevorderd is of er een contra-indicatie is (antistolling?). Naar verwachting komt 25-50% in aanmerking. Dit zou 3.500-7.000 patiënten per jaar betekenen. De Geheugenpoli Monitor van 2016 geeft ongeveer 6.000 nieuwe patiënten met dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer (ongeacht leeftijd, amyloide beta status of ernst van de ziekte) en ongeveer 3.000 patiënten met cognitieve impairment (MCI) als gevolg van de ziekte van Alzheimer (ongeacht amyloide beta status). Het gebruik zal mogelijk iets hoger uit kunnen vallen aan de hand van de toekomstige behandelrichtlijn.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 46.000,00
Bronnen https://www.reuters.com
Aanvullende opmerkingen Biogen heeft in Amerika aducanumab op 56.000 dollar per jaar geprijsd.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

241.500.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Aanvullende opmerkingen Naast de medicijnkosten zullen er ook kosten voor diagnostiek (inclusief CSF en PET) en monitoring (MRI) zijn. In 2019 kwamen er 6.075 patiënten met dementie syndromen bij de neuroloog. Daarvan heeft ongeveer de helft (2.899) mogelijk diagnostiek gehad voor een vorm van dementie. zie: https://www.opendisdata.nl/ (2019, 0330- Medisch specialisten, neurologie. Diagnose 0401 - Dementie syndromen)

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.