Alicaforsen

Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten
Registratiefase Klinische studies
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof Alicaforsen
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Darmziekten
Uitgebreide indicatie Ulcerative colitis
Merknaam Oligo-TCS
Fabrikant Atlantic
Werkingsmechanisme Antisense oligonucleotide
Toedieningsweg Rectaal
Toedieningsvorm Klysma
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Mesalazines (oraal/ topicaal), glucocorticoiden en budesonides (oraal/ topicaal), thiopurines (oraal), tacrolimus (oraal), anti-TNF (sc, iv), vedolizumab (iv)
Onderbouwing Nog te vroeg om een inschatting te geven.
Bronnen Van Deventer et al, Aliment Pharmacol Ther. 2006 May 15;23(10):1415-25; Miner et al, Aliment Pharmacol Ther. 2006 May 15;23(10):1427-34.
Aanvullende opmerkingen Nog te vroeg om iets over te zeggen. Alleen fase 2 studie en open label studie beschikbaar bij CU. Gaat voorlopig nog niet op de markt komen.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Crohn-colitis.nl, expert opinie
Aanvullende opmerkingen Colitis ulcerosa komt steeds vaker voor, met name in de westerse landen. Er zijn momenteel ruim 80.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets meer dan de helft colitis. Inschatting bij concurrerende medicatie (etrolizumab, ustekinumab) is dat er uiteindelijk max. 50 patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen Waarschijnlijk hoge kosten

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.