Alicaforsen

Werkzame stof
Alicaforsen
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Darmziekten
Uitgebreide indicatie
Ulcerative colitis

1. Product

Merknaam
Oligo-TCS
Fabrikant
Atlantic
Werkingsmechanisme
Antisense oligonucleotide
Toedieningsweg
Rectaal
Toedieningsvorm
Klysma
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Mesalazines (oraal/ topicaal), glucocorticoiden en budesonides (oraal/ topicaal), thiopurines (oraal), tacrolimus (oraal), anti-TNF (sc, iv), vedolizumab (iv)
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Nog te vroeg om een inschatting te geven.
Behandelduur
Niet gevonden
Bronnen
Van Deventer et al, Aliment Pharmacol Ther. 2006 May 15;23(10):1415-25; Miner et al, Aliment Pharmacol Ther. 2006 May 15;23(10):1427-34.
Aanvullende opmerkingen
Nog te vroeg om iets over te zeggen. Alleen fase 2 studie en open label studie beschikbaar bij CU. Gaat voorlopig nog niet op de markt komen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Crohn-colitis.nl, expert opinie
Aanvullende opmerkingen
Colitis ulcerosa komt steeds vaker voor, met name in de westerse landen. Er zijn momenteel ruim 80.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets meer dan de helft colitis. Inschatting bij concurrerende medicatie (etrolizumab, ustekinumab) is dat er uiteindelijk max. 50 patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen
Waarschijnlijk hoge kosten

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.