Ambrisentan

Stofnaam
Ambrisentan
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan
Generiek geneesmiddel G
Hoofdindicatie
Long overig
Uitgebreide indicatie
Behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bij volwassen patiënten geclassificeerd als WHO functionele klasse (FC) II of III, waaronder gebruik in een combinatietherapie.

1. Product

Huidig specialité
Volibris (GSK)
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Aanvullende opmerkingen
Dit betreft 1 van de 2 generieken voor Ambrisentan die is opgenomen in de Horizonscan.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Datum indiening
Juni 2018
Verwachte registratie
Februari 2019
Weesgeneesmiddel
Ja
Fase registratie
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
SPC Volibris verloopt op 06-10-2020.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.