Ambrisentan

Werkzame stof
Ambrisentan
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Generiek geneesmiddel G
Hoofdindicatie
Long overig
Uitgebreide indicatie
Behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bij volwassen patiënten geclassificeerd als WHO functionele klasse (FC) II of III, waaronder gebruik in een combinatietherapie.

1. Product

Huidig specialité
Volibris (GSK)
Merknaam
Ambrisentan Mylan
Fabrikant
Mylan
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Aanvullende opmerkingen
Dit betreft 1 van de 2 generieken voor Ambrisentan die is opgenomen in de Horizonscan.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
Juni 2018
Verwachte registratie
Juni 2019
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
SPC Volibris verloopt op 06-10-2020. Positieve CHMP-opinie april 2019. Geregistreerd in juni 2019.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume is niet van toepassing bij generieke geneesmiddelen of biosimilars.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Horizonscan vermeldt geen prijsinformatie van generieke geneesmiddelen of biosimilars om het eventueel beïnvloeden van de markt te voorkomen.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.