Uitgebreide indicatie

Treatment of adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) w

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof

Amivantamab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Treatment of adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with activating epidermal growth factor receptor (EGFR) Exon 20 insertion mutations, after failure of platinum-based chemotherapy.

Fabrikant

Janssen

Werkingsmechanisme

Anders, zie opmerkingenveld

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Injectievloeistof

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Bispecifiek antilichaam gericht tegen EGFR en cMet.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Januari 2021

Verwachte registratie

Februari 2022

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
Breakthrough Therapy Designation from United States Food and Drug Administration.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

De huidige standaardbehandeling voor deze patiëntenpopulatie is conventionele cytotoxische chemotherapie.

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Patiënten met NSCLC- en EGFR Exon 20-insertiemutaties hebben een ziekte die ongevoelig is voor behandelingen met EGFR-tyrosinekinaseremmers (TKI) en die een slechtere prognose met zich meebrengt in vergelijking met patiënten met meer voorkomende EGFR-mutaties (Exon 19-deleties / L858R-substitutie).

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

12 - 54

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Fabrikant;
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland, hiervan heeft 10% stadium IIIb (1.090)  en 50% stadium IV (5.095). Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (713). In totaal bedraagt deze groep dus 7.427 patiënten. Het aantal NSCLC patiënten met EGFR mutaties in de eerstelijn is ongeveer 5%-10% (372 tot 743), 4%-9% van de EGFR patiënten heeft een exon 20 insertie (15-66). Ongeveer 80% hiervan zal doorstromen naar een 2L behandeling (12-54). Dit brengt het totale aantal patiënten op 12-54.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.