Extended indication Amivantamab in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of adult patients with e
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 13,851,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Amivantamab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Amivantamab in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of adult patients with epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation (Exon 19 deletions [Exon 19del] or Exon 21 L858R substitution) positive, locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) after osimertinib failure.
Proprietary name Rybrevant
Manufacturer Janssen
Portfolio holder Janssen
Mechanism of action Other, see general comments
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Injection liquid
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Amivantamab is een bispecifiek antilichaam gericht tegen EGFR en cMet.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date December 2023
Expected Registration October 2024
Registration phase Registration application pending
Additional remarks Verwachte EMA approval in het vierde kwartaal van 2024.

Therapeutic value

Current treatment options De huidige standaardbehandeling voor deze patiëntenpopulatie is conventionele platinumhoudende combinatiechemotherapie.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation In de MARIPOSA-2 studie werd een statistisch significant resultaat gevonden en verbetering van de progressie-vrije overleving (PFS) bij patiënten die eerder waren gefaald op osimertinib.
Dosage per administration zie opmerkingenveld
References ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04988295v (MARIPOSA 2)
Additional remarks Patients receive Amivantamab, Pemetrexed, and Carboplatin as IV infusion for up to 4 cycles (each cycle consists of 21 days). After 4 cycles, patients receive Amivantamab and Pemetrexed as maintenance until disease progression.

Expected patient volume per year

Patient volume

178 - 335

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR2021; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf; Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties; https://doi.org/10.1038/s41392-019-0038-9; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf
Additional remarks In 2021 waren er 10.096 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.727 patiënten in stadium I, 822 patiënten in stadium II, 2.231 patiënten in stadium III, 5.247 patiënten in stadium IV. Uitgaande van stadium III/IV komt dat neer op zo'n 7.478 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium III/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (510 patiënten). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.988 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (ongeveer 6.151). Het aantal NSCLC patiënten met EGFR betreft zo'n 5 tot 10% van deze patiënten, hiervan heeft zo'n 85% een L858R of een ex(19)del mutatie ( 261tot 522 patiënten). Gezien het een indicatie betreft waarbij een mutatie een rol speelt is de verwachting dat van deze patiënten maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen (222 tot 444 patiënten). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score) een ondergeschikte rol speelt. Na de eerstelijns behandeling komt maximaal 80% nog in aanmerking voor een tweede lijnsbehandeling (178 tot 355 patiënten).

Expected cost per patient per year

Cost 36,000.00 - 72,000.00
References G-standaard; NCT04988295
Additional remarks De Apotheekinkoopprijs (AIP) per vial amivantamab (Rybrevant) (350mg per vial): €1.090,10. Behandelduur onbekend, klinische studie loopt nog. Mogelijk vergelijkbaar met andere indicaties

Potential total cost per year

Total cost

13,851,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.