Amoxicilline / omeprazol / rifabutin

Werkzame stof
Amoxicilline / omeprazol / rifabutin
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Eradicatie van Helicobacter pylori bij een ulcus pepticum.

1. Product

Merknaam
Talicia
Fabrikant
RedHill
Werkingsmechanisme
Antibioticum
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Combinatie van twee antibiotica en een maagzuurremmer.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum
2019
Verwachte registratie
2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Betreft alternatief voor Panclamox.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Discussie zal zijn over rol van dit product als eerste lijntherapie. Goede respons percentages op huidige eerstelijnsbehandeling.
Behandelduur
Niet gevonden

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat dit middel in de 2e lijn zal worden ingezet. In dit geval zullen patiëntaantallen klein zijn; 100 max.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
70 - 150
Aanvullende opmerkingen
Beperkte kosten, naar verwachting vergelijkbaar met Panclamox (uitgaande van 7 - 14 dagen, 2x per dag).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

11.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.