Extended indication Treatment of invasive candidiasis in adults and paediatric patients aged 1 month to < 18 years.
Therapeutic value Possible added value
Total cost 101,320.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Anidulafungin
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Other infectious diseases
Extended indication Treatment of invasive candidiasis in adults and paediatric patients aged 1 month to < 18 years.
Proprietary name Ecalta
Manufacturer Pfizer
Mechanism of action Antifungals
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Anidulafungine is een echinocandin antimycoticum.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date June 2019
Expected Registration June 2020
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in april 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Caspofungine, micafungine
Therapeutic value Possible added value
Substantiation In ziekenhuizen wordt in het geval van invasieve candidiasis (ICC) bij volwassenen anidulafungin vaak als eerste keuze gebruikt. Er wordt verwacht dat het ook binnen de pediatrie een meerwaarde zal hebben.
Duration of treatment Average 14 day / days
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 1,5 mg/kg
References NCT00761267
Additional comments Op dag 1 krijgt de patiënt een oplaaddosis van 3 mg/kg, daarna een dosis van 1,5 mg/kg gedurende een minimum van 14 dagen.

Expected patient volume per year

Patient volume

30 - 50

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Hanemaaijer et al. Ned Tijdschr Med Microbiol 2016; 24 nr. 1; CBS
Additional comments In Europa betreft de incidentie van invasieve candidiasis ongeveer 1-11 per 100.000 inwoners. Voor Nederland zou dit ongeveer 170-1.870 gevallen betreffen. Uitgaande van een gelijke verdeling over de leeftijdsgroepen zou dit voor de populatie van 1-17 jaar (19%) een potentiële patiëntenpopulatie van 32-355 betreffen. In ziekenhuizen wordt in het geval van invasieve candidiasis (ICC) bij volwassenen anidulafungin vaak als eerste keuze gebruikt. Indien binnen de pediatrie het geneesmiddel eenzelfde plek verovert wordt een patiëntvolume van 30-50 kinderen verwacht.

Expected cost per patient per year

Cost 2,533.00
References Fabrikant; Taxe 11/2020
Additional comments Bij een kind van 40 kg zijn 9 flacons van 100 mg nodig voor een behandeling van 14 dagen. De lijstprijs van Ecalta is €281,49 (exclusief BTW). In totaal kost een dergelijke behandeling dus €2.814,93.

Potential total cost per year

Total cost

101,320.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.