Extended indication Add on for patients ≥2 years old, who were previously diagnosed with later-onset spinal muscular atr
Therapeutic value No estimate possible yet
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Apitegromab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication SMA
Extended indication Add on for patients ≥2 years old, who were previously diagnosed with later-onset spinal muscular atrophy (SMA) (i.e., Type 2 and Type 3 SMA) and are receiving an approved survival motor neuron (SMN) upregulator therapy (i.e., either nusinersen or risdiplam).
Manufacturer Scholar Rock
Portfolio holder Scholar Rock
Route of administration Intravenous
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date October 2024
Expected Registration December 2025
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Nuninersen, risdiplam, onasemnogene abeparvovec
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De fase 2 studie (Topaz) liet potentieel winst zien van apitegromab op spierkracht bij SMA 2 en 3 patiënten en gaf een 'proof of concept' van myostatine inhibitie als target in SMA. De fase 3 studie (Sapphire) loopt nog, afronding juni 2024.
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 10mg/kg
References NCT05156320; Barrett D, Bilic S, Chyung Y, Cote SM, Iarrobino R, Kacena K, Kalra A, Long K, Nomikos G, Place A, Still JG, Vrishabhendra L. A Randomized Phase 1 Safety, Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Study of the Novel Myostatin Inhibitor Apitegromab (SRK-015): A Potential Treatment for Spinal Muscular Atrophy. Adv Ther. 2021 Jun;38(6):3203-3222. doi: 10.1007/s12325-021-01757-z. Epub 2021 May 8. PMID: 33963971; PMCID: PMC8189951.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 435

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Pakketadvies risdiplam. 2022(1); Pakketadvies nusinersen. 2018(2);
Additional remarks Op dit moment zijn er ruim 410 patiënten in beeld bij het Nederlandse SMA Expertisecentrum. Het SMA expertisecentrum verwacht zelf dat de totale Nederlandse SMA populatie ongeveer 510 patiënten bedraagt. De mogelijk 100 patiënten die niet bij het expertisecentrum in beeld zijn, kunnen patiënten zijn die nog niet door hun huisarts doorverwezen zijn of die nog geen behandelwens hebben. De incidentie van alle typen SMA bedraagt gemiddeld ongeveer 8 per 100.000 levend geborenen (ongeveer 1 per 12.000). In Nederland worden per jaar naar schatting 15 tot 20 kinderen met SMA geboren (incidentie 1 per 6.000 tot1 per 10.000), waarvan ongeveer de helft SMA type 1 heeft, deze patiënten leven echter kort (minder dan 2 jaar). De meeste bestaande SMA-gevallen betreffen type 2 SMA (1). In het dossier van de aanvrager wordt een schatting gepresenteerd van de huidige patiënten aantallen in Nederland (opgesteld door een klinische expert): in totaal 441 SMA patiënten, van wie 16 met type 1 (allemaal kinderen); 250 met type 2 (waaronder 90 kinderen) en 185 met type 3 (waaronder 55 kinderen). Type 4 komt niet of nauwelijks voor (2).

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.