Extended indication Resistant hypertension (Treated with at least 3 antihypertensive therapies of different pharmacologi
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Positive CHMP opinion

Product

Active substance Aprocitentan
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other non-oncological hematological medications
Extended indication Resistant hypertension (Treated with at least 3 antihypertensive therapies of different pharmacological classes).
Manufacturer Idorsia Pharmaceuticals
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional remarks Endothelin receptor antagonist.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date February 2023
Expected Registration June 2024
Orphan drug No
Registration phase Positive CHMP opinion
Additional remarks Positieve CHMP-opinie april 2024

Therapeutic value

Current treatment options In de richtlijnen voor de behandeling van hypertensie van de ESC/ESH (2013) wordt geadviseerd om bij patiënten met therapieresistente hypertensie een vierde middel aan de behandeling toe te voegen uit een klasse van antihypertensiva met een ander (partieel) werkingsmechanisme dan de middelen die de patiënt reeds gebruikt (Sever, 2011). Hierbij worden met name de toevoeging van lage dosis van een aldosteron-receptorblokkers, een α-blokker, maar ook hogere dosis van met name thiazidediuretica (in het bijzonder chloortalidon) genoemd.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Mogelijk is er meerwaarde voor patiënten met therapieresistente hypertensie. Er werd een significante bloeddruk daling gezien in de klinische studie. Er werd echter wel bij 18% van de patiënten oedeem geconstateerd bij een dosering van 25mg.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 25mg
References NCT03541174; Dual endothelin antagonist aprocitentan for resistant hypertension (PRECISION): a multicentre, blinded, randomised, parallel-group, phase 3 trial Schlaich, Markus PReid, Christopher et al. The Lancet, Volume 400, Issue 10367, 1927 - 1937

Expected patient volume per year

Patient volume

10,000 - 25,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References https://www.ntvg.nl/artikelen/behandelopties-voor-therapieresistente-hypertensie (1) expertopinie (2)
Additional remarks De prevalentie van TRH is 10-15%. Hogere leeftijd, chronische nierinsufficiëntie, obesitas, diabetes mellitus en Afrikaanse afkomst vergroten het risico op TRH. Geschat wordt dat slechts 10% van de patiënten met TRH ‘ware’ therapieresistentie heeft. De verwachting is dat er 10.000 tot 25.000 patiënten in aanmerking zullen komen.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.