Arachis hypogaea (pinda) allergenen (capsule)

Werkzame stof

Arachis hypogaea (pinda) allergenen (capsule)

Domein

Chronische immuunziekten

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Allergie

Uitgebreide indicatie
Pinda-allergie bij kinderen van 4-17 jaar

1. Product

Merknaam

Palforzia

Fabrikant

Aimmune

Werkingsmechanisme

Allergeen

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
Ook bekend als AR101

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Juli 2019

Verwachte registratie

Augustus 2020

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
PALISADE studie: met primary efficacy endpoint; efficacy across ages.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Palforzia werkt als een orale immunotherapie. Het is dus geen geneesmiddel en helpt enkel om de allergische reactie te verminderen. In de fase 3 studie PALISADE werd aangetoond dat bij 67.2% van de kinderen een allergische reactie uitbleef na het nemen van minstens 600 mg pinda proteïne en het volgen van de immunotherapie, terwijl dit bij de placebo groep slechts 4% was.

Behandelduur

doorlopend

Bronnen
NCT02635776
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1812856

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

13.500 - 27.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Stichting Voedselallergie; CBS
Aanvullende opmerkingen
Volgens de Stichting Voedselallergie komt pinda-allergie voor bij 0,5-1% van de kinderen in westerse landen. Het totaal aantal kinderen van de leeftijden 4-17 in Nederland in 2017 bedroeg ongeveer 2,7 miljoen. 0,5-1% hiervan bedraagt 13.500-27.000. De precieze indicatiestelling en plek in de behandelrichtlijn zal moeten uitwijzen welke kinderen hier voor in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

3.700 - 7.700

Bronnen
Oral Immunotherapy and Viaskin® Peanut for Peanut Allergy: Effectiveness and Value, ICER 2019
Aanvullende opmerkingen
De inschatting van de prijs door het ICER rapport is $8.700 in het eerste jaar en $4.200 in de daarop volgende jaren. Dit komt neer op respectievelijk ongeveer €7.700 en €3.700.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

115.425.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.