Arachis hypogaea (pinda) allergenen (pleister)

Werkzame stof Arachis hypogaea (pinda) allergenen (pleister)
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Allergie
Uitgebreide indicatie Pinda-allergie bij kinderen van 4-11 jaar

Product

Merknaam Viaskin Peanut
Fabrikant DBV Technologies
Werkingsmechanisme Allergeen
Toedieningsweg Transdermaal
Toedieningsvorm Pleister
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2020
Verwachte registratie 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen FDA fast track designation

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Studie loopt nog, te vroeg om uitspraken te doen over de effectiviteit. Lijkt weinig bijwerkingen met zich mee te brengen.
Behandelduur Gemiddeld 12 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 250 µg
Bronnen NCT02636699

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

7.500 - 15.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Stichting voedselallergie; CBS
Aanvullende opmerkingen Volgens de Stichting Voedselallergie komt pinda-allergie voor bij 0,5-1% van de kinderen in westerse landen. Het totaal aantal kinderen van de leeftijden 4-11 in Nederland in 2017 bedroeg ongeveer 1,5 miljoen. 0,5-1% hiervan bedraagt 7.500-15.000. De precieze indicatiestelling zal moeten uitwijzen welke kinderen hier voor in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 5.800,00
Bronnen Oral Immunotherapy and Viaskin® Peanut for Peanut Allergy: Effectiveness and Value, ICER 2019
Aanvullende opmerkingen De inschatting van de prijs door het ICER rapport is $6.500 per jaar. Dit komt neer op ongeveer €5.800.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

65.250.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Alle leeftijden
Bronnen Clinicaltrials.gov

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.