Asciminib

Werkzame stof

Asciminib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Leukemie

Uitgebreide indicatie
Philadelphia chromosoom positieve (Ph+) Chronische Myeloïde Leukemie (CML) in 3e lijn.

1. Product

Fabrikant

Novartis

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Maart 2021

Verwachte registratie

Juni 2022

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Verschillende TKI's: imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib, ponatinib

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

Toedingsfrequentie

2 maal per dag

Dosis per toediening

40 mg

Bronnen
N Engl J Med. 2019 Dec 12;381(24):2315-2326. doi: 10.1056/NEJMoa1902328.
NCT03106779

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
NCCN clinical pratice guidelines CML 2018; NKR; fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Volgens de NCCN clinical practice guidelines voor CML, wordt in 2021 naar verwachting circa 15% van de CML patiënten in de 3e lijn behandeld. Volgens het NKR zijn er in 2017 210 diagnoses van Chronische Myeloïde Leukemie gesteld. Dit betekent dat er 32 patiënten in aanmerking zullen komen voor deze behandeling.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

1e lijn Ph+ CML

Bronnen
fabrikant
Aanvullende opmerkingen
In 2025

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.