Extended indication Strensiq is geïndiceerd voor langdurige enzymvervangingstherapie bij patiënten met hypofosfatasia bi
Therapeutic value Possible added value
Total cost 35,650,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Asfotase alfa
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Metabolic diseases
Extended indication Strensiq is geïndiceerd voor langdurige enzymvervangingstherapie bij patiënten met hypofosfatasia bij wie de eerste symptomen vóór de leeftijd van 18 jaar zijn opgetreden, om de manifestaties van de ziekte met betrekking tot het bot te behandelen.
Proprietary name Strensiq
Manufacturer Alexion
Mechanism of action Enzyme replacement therapy
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Centre of expertise Erasmus MC, Rotterdam
Additional comments Asfotase alfa is recombinant tissue non-specific alkaline phosphatase en werkt als een enzymvervangende therapie. Het Zorginstituut heeft getoetst of asfotase alfa (Strensiq®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er is daarbij eerst gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel wat al opgenomen is in het GVS. Dat is niet het geval. Op basis van de criteria voor GVS-beoordelingen komt asfotase alfa (Strensiq®) in aanmerking voor opname op bijlage 1B. Het Zorginstituut heeft dan ook het advies afgegeven aan de minister om het middel op te nemen op bijlage 1B, met nadere voorwaarden (maart 2019).

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Expected Registration August 2015
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Geregistreerd in augustus 2015. Het Zorginstituut heeft de minister in maart 2019 geadviseerd om het middel op te nemen op bijlage 1B. Daarbij moeten wel nadere voorwaarden gesteld worden. Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met hypofosfatasia bij wie de eerste symptomen zijn opgetreden in de baarmoeder of vóór de leeftijd van zes maanden.

Therapeutic value

Current treatment options Geen behandelopties; best supportive care, ook eerste in soort met injecties.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Hypofosfatasia is een zeer heterogene ziekte. Door deficiëntie van het tissue-nonspecific alkaline phosphatase (TNAP) ontstaan primair afwijkingen in bot- en tandmineralisatie. Het klinisch beeld is zeer gevarieerd, waarbij bij ernstige vormen ook het centraal zenuwstelsel aangetast kan zijn. Van ernstig naar mild worden de volgende vormen onderscheiden: perinataal (lethaal), perinataal benigne, infantiel, juveniel, volwassen en odontohypofosfatasia. Hypofosfatasia kan zowel dominant als recessief overerven. De klinische onderzoeken zijn uitgevoerd bij baby's met de ernstige vorm. De verwachte meerwaarde is er met name op groei, botdeformiteiten, botpijn en spontante botbreuken. In Rotterdam is een zeer ernstige patiënt met de meest ernstige vorm alsnog overleden na een experimentele behandeling van een aantal maanden. Effecten bij mildere vormen zijn nog niet goed onderzocht.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 6 times a week
Dosage per administration 1-2 mg/kg
References Whyte et al. Bone. 2016 Dec;93:125-138. doi: 10.1016/j.bone.2016.08.019.
Additional comments Behandelduur is levenslang bij ernstige vormen. Toediening 6 maal per week of 3 maal per week.

Expected patient volume per year

Patient volume

12 - 50

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Zorginstituut Nederland
Additional comments In Rotterdam nu 12 patiënten bekend, waarvan 4 volwassenen: behandeling lijkt weinig zinvol meer, maar door de dominante overerving kunnen wel andere gendragers in families gevonden worden. Met mogelijk op latere leeftijd optredende en verergerende spontane botbreuken en pijnklachten. Mogelijk totaal 50 patiënten in NL. In Rotterdam is nu een wat ouder kind met spontane botbreuken voorgedragen voor compassionate use. Maximaal 6 nieuwe patiënten per jaar.

Expected cost per patient per year

Cost 500,000.00 - 1,800,000.00
References fabrikant en Zorginstituut Nederland
Additional comments Prijs wordt geschat op €504 per kg lichaamsgewicht per week. Meerkosten, omdat er geen alternatieve behandeling is. Gaat dus om totale kosten van behandeling.

Potential total cost per year

Total cost

35,650,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Additional comments Mogelijke uitbreiding naar mildere vormen van hypofosfatasia.

Other information

There is currently no futher information available.