Uitgebreide indicatie Evotaz is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Atazanavir / cobicistat
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie HIV
Uitgebreide indicatie Evotaz is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of HIV-1 infected adults and adolescents (aged 12 years and older weighing at least 35kg) without known mutations associated with resistance to atazanavir.
Merknaam Evotaz
Fabrikant BMS
Werkingsmechanisme Proteasoomremmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen De werkzame stoffen in Evotaz zijn al individueel verkrijgbaar: atazanavir als Reyataz en cobicistat als Tybost.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum September 2020
Verwachte registratie Juli 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in mei 2021.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Atazanavir als Reyataz en cobicistat als Tybost.
Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er zal mogelijk substitutie plaatsvinden van patiënten die op dit moment atazanavir/ ritonavir krijgen. Een farmacologisch voordeel is de inductie van enzymen door cobicistat. Er wordt met de huidige informatie een mogelijke gelijke waarde met atazanavir/ ritonavir verwacht.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

> 5

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Gipdatabank;
Aanvullende opmerkingen Op 31 december 2017 waren er 464 patiënten in zorg waarvan er 183 onder de 18 jaar waren. 11,9% van alle mensen met HIV in zorg gebruikten in 2019 een proteaseremmer bevattend regime. Ongeveer 2% gebruikt geboost atazanavir. Dit is 50 tot 100 mensen in totaal. In 2019 waren er in totaal 104 patiënten in de leeftijdsgroep van 5-24 jaar die gebruik maakten van een proteaseremmer. Hiervan waren er 5 patiënten die atazanavir gebruikten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen Atazanavir en cobicistat kosten los: Reyataz, capsule 150mg, 0,3 g €15,02. Tybost, tablet 150mg, 0,15 g € 1,09. De prijs van het combinatie product is nog niet bekend.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.