Atezolizumab

Werkzame stof
Atezolizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Blaaskanker
Uitgebreide indicatie
1L mUC in combinatie met gemcitabine en carboplatin/cisplatin.

1. Product

Merknaam
Tecentriq
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
An engineered anti-PD-L1 antibody

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Februari 2020
Verwachte registratie
November 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab in de sluis.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Chemotherapie en in de toekomst ook immuuntherapie
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
1.200 mg
Bronnen
fabrikant (De resultaten van de klinische studie zijn nog niet bekend)

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

400 - 600

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
In totaal zijn er 3337 patiënten met UC in 2016: 1110 stadium 1, 622 stadium 2, 339 stadium 3, 636 stadium 4. Vergelijkbare groep patienten zal in aanmerking komen als voor durvalumab (ongeveer 400 - 600 patiënten).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.000 - 50.000
Aanvullende opmerkingen
Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk 30.000 -50.000 euro p.p.p.j. kan gaan kosten. Gezien atezolizumab voor de indicatie blaaskanker in de sluis zit, zal vergoeding pas plaatsvinden zodra er is gekomen tot een financieel arrangement.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

20.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
vele indicaties / lopende fase III studies
Bronnen
fabrikant en horizonscan

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.