Uitgebreide indicatie

Adjuvant treatment after surgical resection of high-risk muscle-invasive bladder cancer (MIBC).

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Totale kosten

16.000.000,00

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof

Atezolizumab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Blaaskanker

Uitgebreide indicatie

Adjuvant treatment after surgical resection of high-risk muscle-invasive bladder cancer (MIBC).

Merknaam

Tecentriq

Fabrikant

Roche

Werkingsmechanisme

PD-1/PD-L1 remmer

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
WO29636 (IMvigor010)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

April 2020

Verwachte registratie

Februari 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement (tot en met eind 2020). Roche heeft aangegeven dat de fase III studie IMvigor-010 zijn eindpunten niet gehaald heeft.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie

1 maal per 3 weken

Dosis per toediening

1200 mg

Bronnen
NCT02450331;

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Leliveld-Kors, A. (2014). Urothelial Cell Carcinoma: Patterns of care and contemporary urography. [S.n.].
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks zijn er 1.700-1.800 patiënten met de diagnose spierinvasief blaaskanker. Hiervan zijn er 1.100-1.200 met de diagnose T2-T4a, N0, M0 (spierinvasief, niet gevorderd). Hiervan zal ongeveer een derde cystecomie ondergaan (400). Van deze patiënten zal een deel mogelijk in aanmerking komen voor behandeling met atezolizumab.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

30.000,00 - 50.000,00

Aanvullende opmerkingen
Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2020).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

16.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Zie indicatie-uitbreidingen in de Horizonscan op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker, nierkanker en borstkanker.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.