Atezolizumab

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen Indication extension
Main indication Bladder cancer
Extended indication Tecentriq is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) na eerdere behandeling met platina-bevattende chemotherapie of voor wie cisplatine ongeschikt is.

Product

Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date June 2016
Expected Registration September 2017
Orphan drug No
Registration phase Registered and not reimbursed
Additional comments Geregistreerd in september 2017. Negatief advies CieBOM: https://www.nvmo.org/bom/tweedelijns-behandeling-met-atezolizumab-bij-het-urotheelcelcarcinoom-van-de-urinewegen/?meta. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement (tot en met eind 2020).

Therapeutic value

Current treatment options 1e lijns chemotherapie met gemcitabine/cisplatinum. 2e lijns weinig effectief. Het is mogelijk dat patiënten die progressie hebben na curatief behandeld te zijn eerst met chemo wordt behandeld eer wordt overgegaan op een immunotherapie. Dit is ook afhankelijk van een eventuele neo-adjuvante chemo bij de eerdere curatieve behandeling. In 2017 waarschijnlijk zowel nivolumab als pembrolizumab beschikbaar voor 2L blaas.
Therapeutic value Potential added value
Substantiation Er worden geen studieresultaten verwacht op de korte termijn voor 1L blaaskanker.
Duration of treatment Average 6.4 month / months
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 1200 mg
References EPAR; Fabrikant

Expected patient volume per year

Patient volume

200 - 700

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Fabrikant
Additional comments NKR: 700 patiënten met metastatische blaaskanker; daarvan 120 patiënten 1L systemische chemotherapie, die daarna allen in aanmerking komen voor behandeling met atezolizumab. NKR: stadium T3b, t4a en N1-N3: circa 150 patiënten. Daarbovenop patiënten die progressie hebben na curatieve behandeling. Stijging van het volume indien 1L = 700. Expert opinion: schatting 200 per jaar, maar verwacht ook een aantal startende studies met andere middelen, wat volume iets zal verlagen. Fabrikant: Maximaal patiëntenaantal gebaseerd op incidentie blaas en urotheel carcinoom (IKNL 2016) waarbij er wordt uitgegaan dat 50% van de patiënten met een geavanceerde of gemetastaseerde ziekte geen platinum bevattende therapie kan ontvangen, 80% wordt behandeld met systemische therapie in de eerste lijn en 50% in de tweede lijn. Er is veel onzekerheid gemoeid met deze data en aannames aangezien er weinig data beschikbaar is over deze patiëntengroep in Nederland. Realistisch patiëntenaantal is een inschatting gezien de beschikbaarheid van andere behandelopties voor deze patiënten. Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de inschattingen van het aantal patiënten.

Expected cost per patient per year

Cost 40,000.00 - 50,000.00
References Medicijnkosten.nl; drugs.com; EPAR
Additional comments Kosten per 1.200 mg flacon atezolizumab bedragen €4.145,00. Atezolizumab wordt iedere 3 weken toegediend (21 dagen) met een behandelduur van 6,4 maanden (10 behandelcycli). Dit resulteert in ongeveer €40.000-€50.000 per patiënt per jaar. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement (tot en met eind 2020).

Potential total cost per year

Total cost

20,250,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions 1L Blaas. Daarnaast lopen er veel andere PhIII studies.

Other information

There is currently no futher information available.