Uitgebreide indicatie Neoadjuvant treatment for patients with early TNBC in combination with nab-paclitaxel.
Therapeutische waarde Nog geen oordeel
Totale kosten 40.000.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Atezolizumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Borstkanker
Uitgebreide indicatie Neoadjuvant treatment for patients with early TNBC in combination with nab-paclitaxel.
Merknaam Tecentriq
Fabrikant Roche
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen An engineered anti-PD-L1 antibody

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Oktober 2020
Verwachte registratie September 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Chemotherapie - trastuzumab - pertuzumab
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie 1 maal per 2 weken
Dosis per toediening 840 mg
Bronnen Fabrikant, IMpassion031

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

1.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen NKR 2016: 1.687 diagnoses mammacarcinoom HR-, HER-. Hiervan betreft het 563 patiënten in stadium 1, 747 patiënten in stadium 2, 239 patiënten in stadium 3 en 134 patiënten in stadium 4. Een deel van de patiënten met stadium 2 komen in aanmerking voor deze behandeling en alle patiënten met stadium 3. Schatting: in totaal kunnen er zo'n 1.000 patiënten in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 30.000,00 - 50.000,00
Aanvullende opmerkingen Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000 -€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2020).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

40.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen zie indicatieuitbreidingen in de Horizonscan op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker, nierkanker en borstkanker
Bronnen Horizonscan

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.