Atezolizumab

Werkzame stof
Atezolizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Borstkanker
Uitgebreide indicatie
1L advanced or mTNBC +cobimetinib+(nab)paclitaxel

1. Product

Merknaam
Tecentriq
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
September 2020
Verwachte registratie
Oktober 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
COLET(WO29479)

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Chemotherapie - trastuzumab - pertuzumab
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Betreft een competitief veld, meerwaarde cobimetinib onduidelijk, de studie zal dit uit moeten wijzen.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per 2 weken
Dosis per toediening
840 mg
Bronnen
NCT02322814

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 134

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR. 2016
Aanvullende opmerkingen
NKR 2016: 1.687 diagnoses mammacarcinoom HR-, HER-. Hiervan betreft het 563 patiënten in stadium 1, 747 patiënten in stadium 2, 239 patiënten in stadium 3 en 134 patiënten in stadium 4. patiënten in stadium 4 komen in aanmerking voor deze behandeling.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.000 - 50.000
Aanvullende opmerkingen
Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000 -€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2019). Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab nog in de sluis.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

5.360.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
zie indicatie-uitbreidingen in de Horizonscan op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker en borstkanker

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.