Atezolizumab

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen Indication extension
Main indication Ovarian cancer
Extended indication 1L OC (ovarian, fallopian tube, and primary peritoneal cancer) in combination with carboplatin+paclitaxel+bevacizumab

Product

Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments YO39523 (IMagyn050)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date October 2020
Expected Registration September 2021
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Therapeutic value No judgement
Duration of treatment Not found
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration Atezolizumab 1200 mg
References NCT03038100

Expected patient volume per year

References NKR
Additional comments In 2018 waren er 1.155 diagnoses epitheliaal ovariumcarcinoom, 126 diagnoses extra-ovarieel ovariumcarcinoom en 61 diagnoses tubacarcinoom. In totaal zijn dit 1.342 patiënten. Hiervan heeft 47% stadium III (631) en 26% stadium IV (349), wat samen 980 patiënten betreft. De inschatting is echter dat deze combinatie niet veel zal worden gegeven, gezien bevacizumab nu ook al niet snel wordt voorgeschreven.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000 - 50,000
Additional comments Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000 -€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2020).

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Zie indicatieuitbreidingen in de Horizonscan op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker en borstkanker

Other information

There is currently no futher information available.