Extended indication mM 1L BRAF wild type in combinatie met cobimetinib
Therapeutic value No judgement
Total cost 800,000.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Skin cancer
Extended indication mM 1L BRAF wild type in combinatie met cobimetinib
Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments An engineered anti-PD-L1 antibody

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments Fabrikant geeft aan dat het primaire eindpunt van de studie niet behaald is en er derhalve geen registratie plaats zal vinden.

Therapeutic value

Current treatment options Immuuntherapie
Therapeutic value No judgement
Frequency of administration 1 times every 2 weeks
Dosage per administration 840 mg
References IMspire170

Expected patient volume per year

Patient volume

< 20

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR
Additional comments Melanoom van de huid betreft 6.929 patiënten in 2016. Hiervan zijn er 419 patiënten met stadium 3 en 55 patiënten met stadium 4. 8% van het totaal is inoperabel (zo'n 40 patiënten). Gezien het gaat om BRAF WT zal dit slechts om de helft van het aantal patiënten gaan (maximaal 20 patiënten). Binnen deze patiëntengroep zal het geneesmiddel moeten concurreren met bestaande behandelopties.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 50,000.00
Additional comments Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2020).

Potential total cost per year

Total cost

800,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions vele indicaties / lopende fase III studies
References Fabrikant en Horizonscan

Other information

There is currently no futher information available.