Atezolizumab

Werkzame stof Atezolizumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Huidkanker
Uitgebreide indicatie mM 1L BRAF wild type in combinatie met cobimetinib

Product

Merknaam Tecentriq
Fabrikant Roche
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen An engineered anti-PD-L1 antibody

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen Fabrikant geeft aan dat het primaire eindpunt van de studie niet behaald is en er derhalve geen registratie plaats zal vinden.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Immuuntherapie
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur Niet gevonden
Toedieningsfrequentie 1 maal per 2 weken
Dosis per toediening 840 mg
Bronnen IMspire170

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 20

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen Melanoom van de huid betreft 6.929 patiënten in 2016. Hiervan zijn er 419 patiënten met stadium 3 en 55 patiënten met stadium 4. 8% van het totaal is inoperabel (zo'n 40 patiënten). Gezien het gaat om BRAF WT zal dit slechts om de helft van het aantal patiënten gaan (maximaal 20 patiënten). Binnen deze patiëntengroep zal het geneesmiddel moeten concurreren met bestaande behandelopties.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 30.000,00 - 50.000,00
Aanvullende opmerkingen Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2020).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

800.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen vele indicaties / lopende fase III studies
Bronnen Fabrikant en Horizonscan

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.