Uitgebreide indicatie Extension of indication to include, in combination with bevacizumab, the treatment of patients with
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 3.000.000,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Atezolizumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Leverkanker
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include, in combination with bevacizumab, the treatment of patients with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy.
Merknaam Tecentriq
Fabrikant Roche
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen An engineered anti-PD-L1 antibody.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Januari 2020
Verwachte registratie November 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen EMA registratie verkregen in november 2020. Vergoeding per januari 2021 na positief CieBOM advies.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Chemotherapie en best ondersteunde zorg.
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de fase3 studie IMbrave150 werden statistisch significante waarden voor progressievrije survival (PFS) en overall overleving (OS) gevonden. Er wordt verwacht dat op basis van de resultaten deze behandeling mogelijk standaardzorg zal worden. In de toekomst zal mogelijk ook durvalumab in combinatie met tremelimumab geregistreerd worden voor deze indicatie.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 1.200 mg
Bronnen Fabrikant; NCT03434379.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50 - 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen NKR 2016: 158 patiënten met HCC stadium 4. De werkgroep verwacht dat er substitutie plaats zal vinden en hiervan 50-75 patiënten voor deze behandeling in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 30.000,00 - 50.000,00
Aanvullende opmerkingen Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2023).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Zie indicatie uitbreidingen in de Horizonscan Geneesmiddelen op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker en borstkanker.
Bronnen Fabrikant en Horizonscan Geneesmiddelen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.