Extended indication For the 1L treatment of patients with metastatic, squamous NSCLC in combination with chemotherapy
Therapeutic value No judgement yet
Total cost 14,900,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication For the 1L treatment of patients with metastatic, squamous NSCLC in combination with chemotherapy
Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments An engineered anti-PD-L1 antibody

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date December2019
Expected Registration November2020
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional comments Fabrikant (Q42018): De verwachting is dat deze indicatie niet gebaseerd op de interim analyse wordt ingediend bij de EMA. Dit resulteert in minimaal een jaar vertraging (event driven klinische studie) met een onbekende datum voor EMA goedkeuring.

Therapeutic value

Current treatment options Chemotherapie en in de toekomst ook pembrolizumab en nivolumab
Therapeutic value No judgement yet
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
References Fabrikant; NCT02367794

Expected patient volume per year

Patient volume

99 - 497

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Pakketadvies Atezolizumab; American Cancer Society
Additional comments Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Van deze groep heeft ongeveer 35% plaveiselcelcarcinoom (1.575). Hiervan ontvangt ongeveer 60% een eerstelijnsbehandeling (945) waarvan 52,6% chemotherapie (497). Deze patiënten komen in aanmerking voor een behandeling met immuuntherapie en/of chemotherapie (atezolizumab/pembrolizumab) in de 1L. De fabrikant verwacht een marktaandeel van 20% (99).

Expected cost per patient per year

Cost 40,000.00 - 60,000.00
References Fabrikant
Additional comments Op basis van lijstprijs per vial (1.200 mg atezolizumab) van €4.145,00, Kosten per patiënt per jaar zijn een inschatting in verband met onbekende behandelduur. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2019). Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab nog in de sluis.

Potential total cost per year

Total cost

14,900,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Diverse indicaties
References clinicaltrials.gov

Other information

There is currently no futher information available.