Atezolizumab

Werkzame stof
Atezolizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include in combination with bevacizumab, paclitaxel and carboplatin the first-line treatment of adult patients with metastatic non-squamous non small cell lung cancer (NSCLC)

1. Product

Merknaam
Tecentriq
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
An engineered anti-PD-L1 antibody.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Februari 2018
Verwachte registratie
Maart 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Deze potentiele indicatie-uitbreiding is gebaseerd op de klinische studie IMpower150. Positieve CHMP-opinie in januari 2019. Geregistreerd in maart 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Pembrolizumab / bevacizumab / chemotherapie in de toekomst ook andere immuuntherapieën
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Studieresultaten tonen een verbeterde PFS en OS. De verwachting is dat het in de praktijk niet in de eerste lijn zal worden opgenomen maar in lijn 2 of 3.
Behandelduur
Gemiddeld 8.2 maand/maanden
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
1200 mg
Bronnen
NCT02366143; Socinski et al. 2018. NEJM.
Aanvullende opmerkingen
Participants will receive IV infusion of atezolizumab (1.200 mg) and bevacizumab (15 mg/kg) on Day 1 of each 21-day cycle followed by IV infusion of paclitaxel (200 mg/m2) and carboplatin ( AUC 6 mg/ml/min) on Day 1 of each 21-day cycle for 4 or 6 cycles or until loss of clinical benefit whichever occurs first, during induction treatment phase.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

222 - 888

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies Atezolizumab; American Cancer Society
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Ongeveer 47% van deze patiënten heeft een niet-plaveiselcelcarcinoom (2.115). Hiervan ontvangt 60% een eerstelijnsbehandeling (1.269) waarvan 70% chemotherapie (888). De verwachting is dat dit aantal patiënten gedeeld zal moete worden met nivolumab en pembrolizumab in de eerste lijn. Gezien de overige behandelopties met immuuntherapie is de verwachting dat het in de praktijk niet in de eerste lijn zal worden opgenomen maar in lijn 2 of 3.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
40.000 - 60.000
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Op basis van lijstprijs per vial (1.200 mg) van €4.145,00 (enkel voor atezolizumab),De gemiddelde behandelduur van atezolizumab in N-SQ NSCLC is onbekend. Er wordt momenteel rekening gehouden met de mediaan. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2019). Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab nog in de sluis.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

27.750.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Er lopen meerdere PhIII studies.
Bronnen
clinicaltrials.gov en huidige horizonscan.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.