Atezolizumab

Werkzame stof
Atezolizumab
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Tecentriq, in combination with carboplatin and etoposide, is indicated for the first-line treatment of adult patients with extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC).

1. Product

Merknaam
Tecentriq
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
An engineered anti-PD-L1 antibody

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Oktober 2018
Verwachte registratie
September 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Deze potentiele indicatie-uitbreiding is gebaseerd op de klinische studie IMpower133. Positieve CHMP-opinie juli 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Chemotherapie en in de toekomst ook immuuntherapie
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Fabrikant: op basis van verbeterde PFS en OS
Behandelduur
Mediaan 4.7 maand/maanden
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
1200 mg
Bronnen
NCT02763579; Fabrikant; Horn et al. 2018. First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer, NEJM
Aanvullende opmerkingen
Een dosis van 1.200 mg atezolizumab wordt intraveneuze toegediend op dag 1 van iedere 21-daagse cyclus.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 700

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR2017, expertopinie.
Aanvullende opmerkingen
In 2016 werden er 1.118 diagnoses stadium 4 SCLC geregistreerd. Inschatting patientvolume is sterk afhankelijk van precieze indicatie. De inschatting is dat er uiteindelijk 500-700 patiënten in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
20.000 - 40.000
Bronnen
Fabrikant.
Aanvullende opmerkingen
Mediane behandelduur met atezolizumab in klinische studie bedroeg 4,7 maanden. Dit betreft 7 toedieingen van 1.200mg atezolizumab, wat resulteert in een kleine €30.000 per patiënt, aangegeven range: €20.000 - €40.000 per patiënt per jaar. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2019). Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab nog in de sluis.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

18.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Er zijn vele indicatie-uitbreidingen in ontwikkeling, momenteel heeft roche 19 fase III studies in hun pijplijn.
Bronnen
Roche pipeline, zie ook huidige Horizonscan.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.