Atezolizumab

Active substance
Atezolizumab
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
Indication extension
Main indication
Lung cancer
Extended indication
1L non-squamous NSCLC in combination with pemetrexed + cisplatin

1. Product

Proprietary name
Tecentriq
Manufacturer
Roche
Mechanism of action
PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration
Intravenous
Therapeutical formulation
Intravenous drip
Budgetting framework
Intermural (MSZ)
Additional comments
An engineered anti-PD-L1 antibody

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
November 2019
Expected Registration
September 2020
Orphan drug
No
Registration phase
Clinical trials
Additional comments
Deze potentiele indicatie-uitbreiding is gebaseerd op de klinische studie IMpower132

3. Therapeutic value

Current treatment options
Pembrolizumab met chemotherapie.
Therapeutic value
No judgement yet
Duration of treatment
Not found
Frequency of administration
1 times every 3 weeks
Dosage per administration
1.200 mg
References
Fabrikant (De resultaten van de klinische studie zijn nog niet bekend)

4. Expected patient volume per year

Patient volume

222 - 888

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR; Pakketadvies Atezolizumab; American Cancer Society
Additional comments
Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Ongeveer 47% van deze patiënten heeft een niet-plaveiselcelcarcinoom (2.115). Hiervan ontvangt 60% een eerstelijnsbehandeling (1.269) waarvan 70% chemotherapie (888). De verwachting is dat dit aantal patiënten gedeeld zal moete worden met nivolumab en pembrolizumab in de eerste lijn. Gezien de overige behandelopties met immuuntherapie is de verwachting dat het in de praktijk niet in de eerste lijn zal worden opgenomen maar in lijn 2 of 3.

5. Expected cost per patient per year

Cost
30,000 - 50,000
Additional comments
Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk 30.000 -50.000 euro p.p.p.j. kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2019). Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab nog in de sluis.

6. Potential total cost per year

Total cost

22,200,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

There is currently nothing known about off label use.

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
vele indicaties / lopende fase III studies
References
fabrikant en horizonscan

9. Other information

There is currently no futher information available.