Extended indication 1L non-squamous NSCLC in combination with pemetrexed + cisplatin
Therapeutic value No judgement yet
Total cost 22,200,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Atezolizumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication 1L non-squamous NSCLC in combination with pemetrexed + cisplatin
Proprietary name Tecentriq
Manufacturer Roche
Mechanism of action PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments An engineered anti-PD-L1 antibody

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date November 2019
Expected Registration September 2020
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional comments Deze potentiele indicatie-uitbreiding is gebaseerd op de klinische studie IMpower132

Therapeutic value

Current treatment options Pembrolizumab met chemotherapie.
Therapeutic value No judgement yet
Frequency of administration 1 times every 3 weeks
Dosage per administration 1.200 mg
References Fabrikant (De resultaten van de klinische studie zijn nog niet bekend)

Expected patient volume per year

Patient volume

222 - 888

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Pakketadvies Atezolizumab; American Cancer Society
Additional comments Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Ongeveer 47% van deze patiënten heeft een niet-plaveiselcelcarcinoom (2.115). Hiervan ontvangt 60% een eerstelijnsbehandeling (1.269) waarvan 70% chemotherapie (888). De verwachting is dat dit aantal patiënten gedeeld zal moete worden met nivolumab en pembrolizumab in de eerste lijn. Gezien de overige behandelopties met immuuntherapie is de verwachting dat het in de praktijk niet in de eerste lijn zal worden opgenomen maar in lijn 2 of 3.

Expected cost per patient per year

Cost 30,000.00 - 50,000.00
Additional comments Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk 30.000 -50.000 euro p.p.p.j. kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2019). Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab nog in de sluis.

Potential total cost per year

Total cost

22,200,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions vele indicaties / lopende fase III studies
References fabrikant en horizonscan

Other information

There is currently no futher information available.