Atezolizumab

Werkzame stof
Atezolizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Tecentriq, in combination with nab paclitaxel and carboplatin, is indicated for the first line treatment of adult patients with metastatic non-squamous NSCLC who do not have EGFR mutant or ALK positive NSCLC.

1. Product

Merknaam
Tecentriq
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Inhalatiegas
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
An engineered anti-PD-L1 antibody

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Oktober 2018
Verwachte registratie
September 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Deze potentiele indicatie-uitbreiding is gebaseerd op de klinische studie IMpower130. Positieve CHMP-opinie juli 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Chemotherapie en immuuntherapie
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Verbeterde OS en PFS gepubliceerd door Cappuzzo et al. 2018 in Annals of Oncology
Behandelduur
Mediaan 7 maand/maanden
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
1.200 mg
Bronnen
Fabrikant; Cappuzzo et al. 2018.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

222 - 888

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies Atezolizumab; American Cancer Society
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Ongeveer 47% van deze patiënten heeft een niet-plaveiselcelcarcinoom (2.115). Hiervan ontvangt 60% een eerstelijnsbehandeling (1.269) waarvan 70% chemotherapie (888). De verwachting is dat dit aantal patiënten gedeeld zal moeten worden met nivolumab en pembrolizumab in de eerste lijn. Gezien de overige behandelopties met immuuntherapie is de verwachting dat het in de praktijk niet in de eerste lijn zal worden opgenomen maar in lijn 2 of 3.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.000 - 50.000
Bronnen
fabrikant, G-standaard.
Aanvullende opmerkingen
Gebaseerd op de mediane PFS van 10 toedieningen en een lijstprijs van atezolizumab van €4.145 per 1.200 mg. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2019). Voor de indicatie blaaskanker zit atezolizumab nog in de sluis.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

22.200.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
vele indicaties / lopende fase III studies
Bronnen
fabrikant en horizonscan

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.