Atezolizumab

Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof Atezolizumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include the first-line treatment of patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumours express PD-L1.
Merknaam Tecentriq
Fabrikant Roche
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen IMpower110

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum December 2019
Verwachte registratie April 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Fabrikant verwacht registratie in Q2 2021.

Therapeutische waarde

Onderbouwing complexe behandeling. Gaat de concurrentie aan met pembro+chemo in de eerste lijn.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 1200 mg
Bronnen NCT02409342

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. De inschatting is dat onder andere vanwege de complexe behandeling er slechts weinig patiënten voor deze behandeling in aanmerking zullen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 30.000,00 - 50.000,00
Aanvullende opmerkingen Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2020).

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Zie indicatie-uitbreidingen in de Horizonscan op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker en borstkanker
Bronnen Fabrikant en Horizonscan

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.