Uitgebreide indicatie

Tecentriq as monotherapy is indicated for the first-line treatment of adult patients with metastatic

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Atezolizumab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Tecentriq as monotherapy is indicated for the first-line treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumours have a PD-L1 expression ≥ 50% tumour cells (TC) or ≥ 10% tumour-infiltrating immune cells (IC) and who do not have EGFR mutant or ALK-positive NSCLC.

Merknaam

Tecentriq

Fabrikant

Roche

Werkingsmechanisme

PD-1/PD-L1 remmer

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
IMpower110.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

November 2019

Verwachte registratie

April 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in maart 2021.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Complexe behandeling. Gaat de concurrentie aan met pembro+chemo in de eerste lijn.

Toedieningsfrequentie

1 maal per 3 weken

Dosis per toediening

1200 mg

Bronnen
NCT02409342.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er 5.062 patiënten met NSCLC stadium IV. De inschatting is dat onder andere vanwege de complexe behandeling er slechts weinig patiënten voor deze behandeling in aanmerking zullen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

30.000,00 - 50.000,00

Aanvullende opmerkingen
Afhankelijk van behandelduur. Deze is op dit moment onbekend. Om die reden op basis van andere indicaties van atezolizumab de inschatting gemaakt dat deze mogelijk €30.000-€50.000 per patiënt per jaar kan gaan kosten. Voor alle indicaties van atezolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot en met 31 december 2023).

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Zie indicatie-uitbreidingen in de Horizonscan Geneesmiddelen op het gebied van: huidkanker, longkanker, leverkanker, blaaskanker en borstkanker.

Bronnen
Fabrikant en Horizonscan Geneesmiddelen

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.