Atezolizumab

Stofnaam
Atezolizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Tecentriq is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) na eerdere behandeling met chemotherapie. Patiënten met EGFR-activerende mutaties of ALK-positieve mutaties moeten ook doelgerichte behandeling hebben ontvangen voor ze Tecentriq krijgen.

1. Product

Merknaam
Tecentriq
Fabrikant
Roche
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
Juni 2016
Verwachte registratie
September 2017
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Geregistreerd in september 2017. Sluis-product. Negatief advies ZIN over opname in het basispakket op basis van kosteneffectiviteit. Financieel arrangement gesloten in mei 2018.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Pembrolizumab, Nivolumab
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld 6 maand/maanden
Toedieningsfrequentie
2 maal per maand
Dosering per toediening
1200 mg
Bronnen
EPAR
Aanvullende opmerkingen
Gemiddelde behandelduur 6,3 maanden; toediningsfrequentie: 1x per 3 weken

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

156 - 779

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Pakketadvies Pembrolizumab
Aanvullende opmerkingen
Max. patiëntenaantal is gebaseerd op werkgroep en eerder pakketadvies pembrolizumab van Zorginstituut Nederland (2016): 1.230 – 2.295. Daadwerkelijke volume is moeilijk te voorspellen. Correctie voor performance status en positieve PD-L1 zal potentiële patiëntenpopulatie drastisch reduceren. Daarnaast is er nog geen eenduidige afkapwaarde voor positieve PD-L1 expressie gedefinieerd en is er sprake van hoge interobserver variabiliteit. Volume wordt ook beïnvloed door de overleving in de 1e lijn, de performance status, leeftijd als proxy, gebruik van combinatietherapieën. 780 patiënten die in aanmerking komen, 156 patiënten die in het eerste jaar behandeld zullen worden. NKR 2016: 7728 diagnoses NSCLC, stadium 3 en 4. 35% niet-plaveiselcel; 60% ontvangt eerstelijnsbehandeling, waarvan 50% chemotherapie, waarvan 50% tweedelijns immuuntherapie. 23% plaveiselcel; 60% ontvangt eerstelijnsbehandeling, waarvan 70% chemotherapie, waarvan 50% tweedelijns immuuntherapie. In totaal zijn dit samen 406+373=779 patiënten die in aanmerking komen voor atezolizumab. Realistisch volume: 156 patiënten die in het eerste jaar behandeld zullen worden op basis van 20% marktaandeel.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
45.000
Bronnen
Medicijnkosten.nl; drugs.com
Aanvullende opmerkingen
Verwacht in lijn met andere immunotherapieën. €1098,16 voor nivolumab 10mg per ml fl 10 ml; €3355,96 voor pembrolizumab 25 mg per ml fl 4ml. In de VS $9.000 dollar voor 1200 mg 20 ml.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

21.037.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.