Autologe CD34-positieve cellen die het gen voor βA-T87Q-globine coderen

Werkzame stof
Autologe CD34-positieve cellen die het gen voor βA-T87Q-globine coderen
Domein
Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Overige niet-oncologische hematologische medicatie
Uitgebreide indicatie
Behandeling van patiënten jonger dan 12 jaar met transfusie-afhankelijke β-thalassemie (TDT) die geen β0/β0-genotype hebben en voor wie hematopoïetische stamceltransplantatie (HSC) gepast is, maar voor wie geen humaan leukocyt antigeen (HLA)-compatibele verwante HSC-donor beschikbaar is.

1. Product

Merknaam
Zynteglo
Fabrikant
Bluebird Bio
Werkingsmechanisme
Gentherapie
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Dit medicijn bestaat uit hematopoietische stamcellen die worden afgenomen bij de patiënt. Deze cellen worden gemodificeerd door een virus dat codeert voor gezonde kopiën van het beta-globine gen.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Accelerated assessment
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel met Priority Medicines (PRIME)
Indieningsdatum
Augustus 2021
Verwachte registratie
Mei 2022
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP. Fabrikant verwacht indiening in Q3 2021 en registratie in Q2 2022.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
De behandeling van patiënten met bèta thalassemie major bestaat uit chronische, levenslange bloedtransfusies, wanneer er op korte termijn geen stamceltransplantatie mogelijk is. Stamceltransplantatie is voorlopig namelijk de enige curatieve optie. Over het algemeen wordt door de kinderarts-hematoloog gestart met ijzerchelatietherapie bij een ferritine gehalte vanaf 1.000 microgram/l. Afhankelijk van het type thalassemie kan overwogen worden om hydroxycarbamide therapie te starten om de transfusiebehoefte te verminderen of te voorkomen. Bij toenemende transfusiebehoefte ten gevolge van hypersplenisme kan een splenectomie de transfusiebehoefte verminderen hierbij moet echter het risico op trombose meegewogen worden. Daarnaast zijn therapeutische interventies noodzakelijk om ijzerstapeling zoveel mogelijk te voorkomen (ijzerchelatietherapie) als ook medicamenteuze therapie om de gevolgen van ijzerstapeling te verminderen, zoals calciumcarbonaat ter bestrijding van osteopenie.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Waar allogene SCT potentieel curatief is, zijn de meeste TDT patiënten geen optimale kandidaten voor deze procedure. Daardoor blijven de meeste patiënten levenslang afhankelijk van bloedtransfusie en daarbij komende chelatietherapie voor ontijzering. Ondanks chelatietherapie, behouden vele patiënten substantieel verhoogde ijzerwaardes, resulterend in ernstige complicaties. Zynteglo is de eerste potentieel curatieve behandeling voor deze indicatie. In de patiëntengroep van 12 tot 35 jaar werd 92% transfusieonafhankelijk door middel van Zynteglo. De resultaten van de leeftijdsgroep jonger dan 12 zijn nog niet bekend.
Behandelduur
Gemiddeld eenmalig
Dosis per toediening
5,0 × 10^6 CD34+-cellen/kg
Bronnen
NCT02906202; fabrikant
Aanvullende opmerkingen
De minimale aanbevolen dosis Zynteglo is 5,0 × 106CD34+-cellen/kg. In klinische onderzoeken zijn doses tot 20 x 106 CD34+-cellen/kg toegediend. De minimale aanbevolen dosis voor volwassenen, adolescenten en kinderen is gelijk. Daarnaast gaat er een myeloablatieve conditionering aan de behandeling vooraf.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 9

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant; - Gaziev J, Marziali M, Isgrò A, et al. Bone marrow transplantation for thalassemia from alternative related donors: improved outcomes with a new approach. Blood. 2013;122(15):2751-2756 - Colah R, Gorakshakar A, Nadkarni A. Global burden, distribution and prevention of beta-thalassemias and hemoglobin E disorders. Expert Rev Hematol. 2010;3(1):103-117 - Barberio G, Ivaldi G. Hemoglobinopathies in Italy. Part I: Clinical nosography and epidemiology. Vol 402016 - Danjou F, Francavilla M, Anni F, et al. A genetic score for the prediction of beta-thalassemia severity. Haematologica 2015;100(4):452-457 - Ceci A, Mangiarini L, Bonifazi F, et al. Multidisciplinary care in haemoglobinopathies. Thalassemia Reports 2014;4(4875):68-74
Aanvullende opmerkingen
De EMA geeft aan dat de incidentie 1 : 10.000 bedraagt. Het patiëntvolume voor deze indicatie zal waarschijnlijk maximaal 9 patiënten bedragen. Daarnaast is er geen jaarlijkse continue aanwas en is het patiëntencohort redelijk statisch.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
1.575.000
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
€315.000 per patiënt per jaar voor een maximum van 5 betalingen. Na het eerste jaar volgen de overige betalingen alleen indien de patient volledig bloedtranfusie-onafhankelijk is. Na 5 betalingen zullen totale kosten per patiënt maximaal €1.575.000 zijn.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

14.175.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.