Extended indication

Extension of indication to include treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) B-c

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

9,810,000.00

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells

Domain

Oncology and Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

ALL

Extended indication

Extension of indication to include treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) B-cell acute lymphoblastic leukaemia (B-ALL) for Tecartus.

Proprietary name

Tecartus

Manufacturer

Gilead

Mechanism of action

CAR-T therapy

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
Tecartus bevat hetzelfde genconstruct als Axicabtagene ciloleucel (Yescarta). Vanwege een extra verrijkingsstap voor witte bloedcellen in het productieproces wordt dit product beoordeeld als een nieuw medicijn.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

ATMP

Yes

Submission date

June 2021

Expected Registration

August 2022

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options

Patiënten met een Philadelphia negatieve B-ALL, kunnen behandeld worden met blinatumomab. Inotuzumab kan gegeven worden ongeacht de status van het Philadelphia chromosoom. Tevens kan er gekozen worden voor een nieuwe remissie inductie met chemotherapie, bijvoorbeeld met hoge dosis cytarabine en mitoxantrone (HAM). De keuze hangt af van de eerdere behandelingen, karakteristieken van de B-ALL (expressie van CD19 en CD22, CNS betrokkenheid, ziekteload), de fitheid van de patiënt, het moment van recidiveren. Indien mogelijk kan de behandeling dienen als brug naar allogene stamceltransplantatie.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Mediane overleving van patiënten met een R/R ALL behandeld met zowel blinatumomab als inotuzumab ozogamicin als eerste of tweede salvage behandeling hadden was 7,7 maanden (Kantarjian et al). Patiënten met een R/R ALL <25 jaar kunnen worden behandeld met tisagenlecleucel, Maude et al laten in 2018 in een phase 1-2A studie een mediane overall survival zien van 19,1 maanden met dit CAR-T cel product, waar gebruik gemaakt wordt van 4-1BB. In volwassen patiënten met een R/R ALL laten Hay et al lange termijnsdata van een Fase 1-2A studie zien met een anti-CD19 CAR (met 41BB als costimulatoir eiwit en een CD4:CD8 ratio van 1:1). Hier wordt bij patiënten die een MRD negatieve remissie bereiken een mediane overleving van 20 maanden en bij patiënten die geen MRD negatieve CR bereikten van 5 maanden. In deze studie wordt er een betere event free survival gezien met consolidatie met een allogene stamceltransplantatie na CAR-T cel behandeling. Park et al. laten in patiënten met een R/R ALL behandeld met een anti-CD19 CAR (met het CD28 costimulatoire domein) in een fase I trial een mediane overall survival zien van 12.9 maanden. In deze studie wordt er geen voordeel gezien bij patiënten die nadien nog een allogene stamceltransplantatie krijgen. De rol van allogene SCT na CAR-T cel behandeling staat derhalve ook nog niet vast. Op dit moment loopt de ZUMA 3 studie nog (NCT02614066), waarbij Tecartus in een fase 1-2 studie onderzocht wordt in volwassen R/R ALL patiënten.

Duration of treatment

one-off

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

Target dosering 1-2 x 10e6 cellen/kg

References
NCT02614066
Kantarjian et al, Cancer 2019
Kantarjian et al, NEJM 2017
Maude et al, NEJM 2018
Hay et al, BLood 2019
Park et al, NEJM 2018
Additional comments
Eenmalige toediening

Expected patient volume per year

Patient volume

20 - 40

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR; expert opinie
Additional comments
Geschatte aantallen op basis van NKR gegevens over 2017-2018 waren er 180 patiënten met ALL per jaar. Hiervan zullen er waarschijnlijk 20-40 in aanmerking komen voor deze behandeling.

Expected cost per patient per year

Cost

327,000.00

Additional comments
De kosten van een eenmalige infusie van KTE-X19 zijn nog niet vastgesteld. KTE-X19 bevat hetzelfde genconstruct als Axicabtagene ciloleucel (Yescarta). De verwachting is dat de prijs vergelijkbaar zal zijn.

Potential total cost per year

Total cost

9,810,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

No

References
Geen indicatie-uitbreidingen op korte termijn verwacht anders dan genoemd in de Horizonscan Geneesmiddelen.

Other information

There is currently no futher information available.