Uitgebreide indicatie Patients with geographic atrophy (GA) secondary to dry age-related macular degeneration (AMD).
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde voor een subgroep
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Avacincaptad pegol
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Oogaandoeningen
Uitgebreide indicatie Patients with geographic atrophy (GA) secondary to dry age-related macular degeneration (AMD).
Merknaam Zimura
Fabrikant Iveric bio
Werkingsmechanisme Complementsysteemremming
Toedieningsweg Intravitreaal
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Complement C5 inhibitor.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Verwachte indieningsdatum op basis van primary completion datum in september 2019.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Geen
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde voor een subgroep

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de studie werd aangetoond dat complement C5 remming de progressie van geografische atrofie over een duur van 12 maanden vertraagde. Avacincaptad pegol is voor een andere patiëntgroep bedoeld dan de huidige geneesmiddelen. In de studie is gekeken naar atrofie net buiten het centrum. Bij aanvang is het centrale deel van het netvlies (macula) nog niet aangedaan bij 2/3 van de ogen (bij 1/3 begint de geografische atrofie in het centrum), na 5-6 jaar blijkt het centrum vaak wel aangedaan te zijn geraakt.
Bronnen NCT02686658; Jaff, ea. Ophthalmology 2021;128:576-586;

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 11.880

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Inschatting Ranibizumab horizonscan; volksgezondheidenzorg.nl; Incidence of Late-Stage Age-Related Macular Degeneration in American Whites: Systematic Review and Meta-analysis; AJO 2015, Opendis data, NZa; oogartsen.nl
Aanvullende opmerkingen De droge vorm van AMD is de meest voorkomende (80%), maar de minst ernstige vorm van leeftijdsgebonden AMD. Het eindstadium is geografische atrofie, uit onderzoek blijkt dat 3% boven de 70 jaar late AMD heeft. De verhouding geografische atrofie ten opzichte van de natte AMD is ongeveer 50%/50%. Bij aanvang is het centrale deel van het netvlies (macula) nog niet aangedaan bij 2/3 van de ogen (bij 1/3 begint de geografische atrofie in het centrum), na 5-6 jaar blijkt het centrum vaak wel aangedaan te zijn geraakt. Dit betekenend dat van de 1,5 miljoen mensen boven de 70 jaar in Nederland 11.880 patiënten maximaal in aanmerking komen indien alle patiënten geholpen zouden worden voordat het centrum aangedaan is.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Adisinsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.