Extended indication For the treatment of adult patients with with severe, active granulomatosis with polyangiitis or mic
Therapeutic value Possible added value
Total cost 15,562,500.00
Registration phase Registered and not reimbursed

Product

Active substance Avacopan
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other chronic immune diseases
Extended indication For the treatment of adult patients with with severe, active granulomatosis with polyangiitis or microscopic polyangiitis (MPA)
Proprietary name Tavneos
Manufacturer Vifor
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Extramural (GVS)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date October 2020
Expected Registration January 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and not reimbursed
Additional comments Registratieaanvraag teruggetrokken in januari 2019. ChemoCentryx heeft de data van een fase 3 studie geïncludeerd in een nieuwe aanvraag. Positieve CHMP opinie ontvangen in november 2021. Avacopan kan worden toegepast bij de behandeling van volwassen patiënten met ernstige, actieve granulamatose met polyangiitis (GPA) of microscopische polyangiitis (MPA). Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om avacopan (Tavneos®) niet op te nemen in het GVS. Dit is het vijfde geneesmiddel dat het CBG en het Zorginstituut hebben beoordeeld in een parallelle procedure.

Therapeutic value

Current treatment options Cyclofosfamide en prednison, rituximab
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De huidige behandelingen zijn effectief. Echter, geeft prednison bijwerkingen, vandaar dat er verwacht wordt dat het deze plek in ieder geval zal innemen. Avacopan zal hiernaast naar verwachting de concurrentie aangaan met rituximab.

Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 200

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Cartin-Ceba et al. Curr Rheumatol Rep. 2012 Dec;14(6):481-93
Additional comments De incidentie van ANCA-associated vasculitis (granulomatose met polyangiitis (GPA), microscopische polyangiitis (MPA) en eosinophiele granulomatose met polyangiitis (EGPA)) wordt wereldwijd ingeschat op 10-20 gevallen per miljoen inwoners. Voor Nederland zou dit een aantal van 170-340 per jaar betekenen. De werkgroep verwacht dat er slechts een klein deel van deze patiënten in aanmerking komt voor deze behandeling. Daarnaast zijn er nog ongeveer 1.500 chronische patiënten, hiervan heeft een deel geen baat bij huidige behandeling. De werkgroep schat in dat in totaal 100-200 patiënten mogelijk in aanmerking komen.

Expected cost per patient per year

Cost 41,500.00 - 166,000.00
References https://seekingalpha.com/article/4352470-chemocentryx-avacopans-attractive-value-proposition
Additional comments De prijs zal sterk afhangen van de effectiviteit. Uit een artikel met betrekking tot de waarde van het aandeel blijkt een prijs van tussen de $50.000-$200.000 op jaarbasis per patiënt. De toekomstige prijs in Nederland is echter nog niet bekend.

Potential total cost per year

Total cost

15,562,500.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Membranoproliferative glomerulonephritis
References adisinsight

Other information

There is currently no futher information available.