Extended indication Advanced systemic mastocytosis (AdvSM). AYVAKYT is indicated as monotherapy for the treatment of
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 13,502,791.75
Registration phase Registered

Product

Active substance Avapritinib
Domain Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Myeloproliferative disorders
Extended indication Advanced systemic mastocytosis (AdvSM). AYVAKYT is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with aggressive systemic mastocytosis (ASM), systemic mastocytosis with an associated haematological neoplasm (SM-AHN) or mast cell leukaemia (MCL), after at least one systemic therapy.
Proprietary name AYVAKYT
Manufacturer Blueprint Medicines
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date February 2021
Expected Registration March 2022
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP opinie ontvangen in januari 2022. Avapritinib is een nieuw intramuraal geneesmiddel. Op 24 maart 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor een nieuwe indicatie van avapritinib. Het betreft de behandeling als monotherapie van volwassen patiënten met agressieve systemische mastocytose (ASM), systemische mastocytose met een geassocieerd hematologisch neoplasma (SM-AHN) of mestcelleukemie (MCL), na tenminste één systemische therapie. Deze aandoeningen vallen onder de overkoepelende indicatie: geavanceerd systemische mastocystose (AdvSM). Dit middel is voor deze indicatie in de sluis geplaatst.

Therapeutic value

Current treatment options Midostaurine, Mestcel-eradicatietherapie, Interferon-alfa in combinatie met prednison, Imatinib, Cladribine. Voor agressieve varianten van mastocytose kan mestcel-eradicatietherapie geïndiceerd zijn. In uitzonderlijke gevallen is allogene stamceltransplantatie een optie, meestal als er een bijkomende hematologische maligniteit is.
Therapeutic value No estimate possible yet
Duration of treatment Median 38.3 month / months
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 200mg
References https://www.nature.com/articles/s41591-021-01539-8; NCT03580655; NCT02561988
Additional remarks In PATHFINDER (NCT03580655) werd de werkzaamheid van AYVAKIT bij de behandeling van AdvSM gebaseerd op het totale responspercentage (ORR) bij 53 patiënten met AdvSM. De patiënten zijn gedoseerd met maximaal 200mg per dag. Avapritinib werd continu toegediend in cycli van 28 dagen tot progressie, intolerantie of ontwenning. Voor alle evalueerbare patiënten was de mediane duur van de respons 38,3 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval).

Expected patient volume per year

Patient volume

< 35

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References https://www.ntvg.nl/artikelen/systemische-mastocytose-een-heterogene-ziekte (1); Cohen SS, Skovbo S, Vestergaard H, Kristensen T, Møller M, Bindslev-Jensen C, Fryzek JP, Broesby-Olsen S. Epidemiology of systemic mastocytosis in Denmark. Br J Haematol. 2014 Aug;166(4):521-8. doi: 10.1111/bjh.12916. Epub 2014 Apr 25. PMID: 24761987 (2); Expertopinie (3).
Additional remarks Systemische mastocytose is een zeldzame ziekte die wordt veroorzaakt door een overmatige deling van afwijkende mestcellen. Door de grote variatie aan symptomen en de relatieve onbekendheid met de ziekte wordt de diagnose vaak laat gesteld. De incidentie in Denemarken wordt geschat op 0,06 per 100.000 inwoners. Volgens het Nederlandse expertisecentrum voor Mastocytose is de incidentie ongeveer 15 patiënten per jaar, plus een prevalent cohort van 20 patiënten (3).

Expected cost per patient per year

Cost < 385,794.05
References Medicijnkosten.nl
Additional remarks Prijs per 200mg pil: €1.056,97 Kosten per jaar: € 385.794,05 Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Potential total cost per year

Total cost

13,502,791.75

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.