Uitgebreide indicatie Treatment of severe thrombocytopenia in adult patients with chronic liver disease who are scheduled
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 1.300.000,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Avatrombopag
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Overige niet-oncologische hematologische medicatie
Uitgebreide indicatie Treatment of severe thrombocytopenia in adult patients with chronic liver disease who are scheduled to undergo an invasive procedure.
Merknaam Doptelet
Fabrikant Sobi
Werkingsmechanisme Receptoragonist
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Meer informatie over de werking van het product: "small-molecule thrombopoietin receptor (c-Mpl) agonist that stimulates platelet production."

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juni 2018
Verwachte registratie Juni 2019
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Study 302: durable platelet responses. Positieve CHMP-opinie april 2019. Geregistreerd in juni 2019. GVS-advies gepubliceerd in juni 2021.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Op dit moment enkel platelet transfusie, in de toekomst ook wellicht lusutrombopag.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur Gemiddeld 5 dag/dagen
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 40 of 60 mg
Bronnen NCT01438840
Aanvullende opmerkingen Dosering is afhankelijk van platelet count

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIP-databank, 2016
Aanvullende opmerkingen Het aantal personen in Nederland met ITP wordt geschat op ongeveer 5 op de 100.000 mensen (=850 personen). Aantal gebruikers eltrombopag is 343, terwijl dit voor meer indicaties is geregistreerd dan ITP. Gezien de verwachte gelijke waarde is een realistisch patiëntaantal 100 personen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 13.000,00
Bronnen fabrikant
Aanvullende opmerkingen GIP databank geeft voor eltrombopag in 2016, €13.139 per patiënt per jaar aan. Dit is echter een inschatting. Kosten per patiënt van eltrombopag gaat om een niet helemaal vergelijkbare patiëntenpopulatie. Wat betreft ITP: Zoals in de huidige Horizonscan Geneesmiddelen ook al is aangegeven, is eltrombopag voor meerdere indicaties geregistreerd. Voor Doptelet zal het waarschijnlijk alleen om volwassen patiënten met ITP gaan (voor eltrombopag ook om kinderen).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.300.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Thrombocytopenia - associated with liver disease, pre-surgical procedure
Bronnen SPS

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.