Uitgebreide indicatie First line treatment of locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC).
Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 11.025.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Avelumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Blaaskanker
Uitgebreide indicatie First line treatment of locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC).
Merknaam Bavencio
Fabrikant Merck/Pfizer
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum 2020
Verwachte registratie 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Chemotherapie en in de toekomst immuuntherapie.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Studie heeft primair eindpunt (OS) behaald.
Dosis per toediening 800 mg
Bronnen NCT02603432
Aanvullende opmerkingen Flat dosing

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150 - 200

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Pembrolizumab urotheelcarcinoom record; NKR
Aanvullende opmerkingen Naar verwachting zal het patiëntvolume in lijn zijn met andere PD-1/PD-L1 remmers. Stadium 3 en 4 urotheelcarcinoom betrof in 2015, 1.018 patiënten. De verwachting is dat zo'n 20% hiervan de behandeling gaat krijgen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 42.000,00 - 84.000,00
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen In lijn met andere PD-1/PD-L1 remmers en indicaties voor avelumab. De behandelkosten per jaar zullen afhangen van de studieresultaten (gemiddelde dosering/behandelduur). AIP Bavencio 20mg/ml voor flacon 10 ml : €924,26 exclusief BTW (april 2019). Uitgaande van een behandeling van 6-12 maanden zullen de kosten respectievelijk €42.053,89 en €84.107,66 bedragen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

11.025.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Verschillende lopende fase 3 studies
Bronnen adisinsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.