Avelumab

Werkzame stof

Avelumab

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Blaaskanker

Uitgebreide indicatie
First line treatment of locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC).

Product

Merknaam

Bavencio

Fabrikant

Merck/Pfizer

Werkingsmechanisme

PD-1/PD-L1 remmer

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

2020

Verwachte registratie

2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Chemotherapie en in de toekomst immuuntherapie.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Studie heeft primair eindpunt (OS) behaald.

Behandelduur

Niet gevonden

Dosis per toediening

800 mg

Bronnen
NCT02603432
Aanvullende opmerkingen
Flat dosing

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150 - 200

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Pembrolizumab urotheelcarcinoom record; NKR
Aanvullende opmerkingen
Naar verwachting zal het patiëntvolume in lijn zijn met andere PD-1/PD-L1 remmers. Stadium 3 en 4 urotheelcarcinoom betrof in 2015, 1.018 patiënten. De verwachting is dat zo'n 20% hiervan de behandeling gaat krijgen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

42.000,00 - 84.000,00

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
In lijn met andere PD-1/PD-L1 remmers en indicaties voor avelumab. De behandelkosten per jaar zullen afhangen van de studieresultaten (gemiddelde dosering/behandelduur). AIP Bavencio 20mg/ml voor flacon 10 ml : €924,26 exclusief BTW (april 2019). Uitgaande van een behandeling van 6-12 maanden zullen de kosten respectievelijk €42.053,89 en €84.107,66 bedragen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

11.025.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Verschillende lopende fase 3 studies

Bronnen
adisinsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.